– Ngày 2/12/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng camera quan sát cho anh Minh – 0914587853. Ổ cứng Western tím (Model: WD20PURX). Mất dữ liệu do cắm vào máy tính, sau khi cắm ổ cứng lại đầu ghi thì ổ đòi format mất hết dữ liệu. Khách hàng yêu cầu làm gấp, toàn bộ dữ liệu được cứu thành công sau 8 tiếng

4.7/5 - (3 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button