– 25/1/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb cho anh Tiến – 0985123985. Do thao tác nhầm trong quá trình cài win 8 nên toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng bị mất. Chúng tôi đã tiến hành khôi phục tất cả dữ liệu cho khách hàng trong ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button