– Ngày 18/3/2017 cứu dữ liệu Raid0 cho anh Duy – O982679665. Máy chủ chạy Raid0 chạy 2 ổ cứng WD5003ABYX chuẩn SATA. Do bị hỏng main nên mất cấu hình Raid. Trong ngày chúng tôi đã cứu dữ liệu máy chủ thành công và bàn giao đầy đủ data lại cho khách hàng.

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button