Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung 160GB chết cơ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung 160GB chết cơ

– Ngày 21/4/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thiện ở Quảng Ninh – 0904467892. Ổ cứng desktop Samsung 160GB model: HD163GJ. Ổ cứng được khách hàng mang trực tiếp đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Trong ngày, chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

khoi phuc du lieu HD163GJ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng desktop Samsung 160GB chết cơ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *