– Ngày 21/4/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Thiện ở Quảng Ninh – 0904467892. Ổ cứng desktop Samsung 160GB model: HD163GJ. Ổ cứng được khách hàng mang trực tiếp đến trong tình trạng không hoạt động. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Trong ngày, chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

khoi phuc du lieu HD163GJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button