– Ngày 25/4/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thành – 0986335926. Ổ cứng Samsung desktop 160GB model: HD161HJ. Do thao tác nhầm trong quá trình ghost lại máy nên toàn bộ dữ liệu của khách hàng đã bị mất. Chúng tôi đã phục hồi lại dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu HD161HJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button