Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB ghost nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB ghost nhầm

– Ngày 25/4/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thành – 0986335926. Ổ cứng Samsung desktop 160GB model: HD161HJ. Do thao tác nhầm trong quá trình ghost lại máy nên toàn bộ dữ liệu của khách hàng đã bị mất. Chúng tôi đã phục hồi lại dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu HD161HJ

Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *