Cứu dữ liệu ổ cứng

Mục khách hàng của công ty có thông tin về khách hàng, thông tin về ổ cứng mà khách hàng đã cứu dữ liệu thành công nhằm hai mục đích:
– Thứ nhất: Khách hàng có nhu cầu cứu dữ liệu có thể tham khảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi thông qua các khách hàng đã thực hiện thành công.
– Thứ hai: Khẳng định năng lực chuyên sâu cũng như mức độ chuyên nghiệp của công ty chúng tôi trên thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới. (Không tung hô, quảng cáo bừa bãi, sai sự thật mà bằng những việc làm thực cho những khách hàng thực)
Quý khách lưu ý đến đúng địa của chúng tôi để lấy lại dữ liệu một cách an toàn. Chúng tôi chỉ có 1 địa chỉ duy nhất tại : 79/7 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Khach hang cuu du lieu thang 7 nam 2013

Khách hàng cứu dữ liệu thành công tháng 7 năm 2013

Các khách hàng dưới đây chúng tôi đã khôi phục dữ liệu xong. Xin mời tới copy dữ liệu! [table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi 31/7, Chị Huyền, 01654766726, Laptop Western 160Gb, Lỗi đầu đọc, Đã xong 31/7, Anh Văn, 0919792555, Laptop Samsung 500Gb, Cháy đầu đọc, Đã…
cuu du lieu thang 6-13

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 6 năm 2013

[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi 29/6 , Tuấn , 0912263336 , Maxtor 40 , Hỏng motor , Ok 29/6 , A. Mạnh , 0942456686 , HTS5410_80 , Lỗi đầu đọc , Ok 29/6 , Tân , 0904364657 , HD322GJ , Kiến chui vào trong , Ok 28/6…

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 5 năm 2013

Thông tin về cứu dữ liệu ổ cứng trong tháng 5 năm 2013  được cập nhật liên tục. Khách hàng có thể tra cứu và liên hệ để copy dữ liệu. [table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi, 31/5 , Hà , 0987478484 , 7200.11_500 , , Ok 31/5…
cuu du lieu thang 4 nam 2013

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 4 năm 2013

[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi 29/4 , Hương , 0985790178 , HTS5475_500 Ok 29/4 , Hiến , 0912360805 , 5400.6_320 Ok 27/4 , Kim , 0904172268 , WD3200BPVT 27/4 , Kiên , 0974132936 , MP0804 , , Ok 26/4 , Xuân , 0966666755 , WD3200BEVT , ,…
ban tin cuu du lieu thang 3 nam 2013

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 3 năm 2013

[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi 30/3 , Bách , 0983215789 , 5400.6_500 , , Ok 30/3 , Đức , 0904011191 , 5400.6_500 , , Ok 29/3 , Rolando , 0904873223 , WD1600BEVT , , Ok 29/3 , Trung , 0987423597 , Seagate 160 , , Ok 28/3…
cuu du lieu thang 2 nam 2013

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 2 năm 2013

[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi 28/2 , Thơm , 0979090836 , WD1600AAJS , , Ok 28/2 , Đức , 0933716488 , HD082GJ , , Ok 28/2 , Thụy , 0982433658 , HD082GJ , , Ok 27/2 , Thắng , 01696292353 , WD2500BEVT , , Ok 26/2 ,…

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 1 năm 2013

[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi 30/1 , Dũng , 0916642188 , 7200.11_160 , , Ok 30/1 , Phong , 0973005226 , HD403LJ , , Ok 30/1 , Tuyền , 0988757124 , 5400.3_160 , , Ok 29/1 , Kim Anh , 0904300936 , 7200.12_250 , , Ok 29/1…
Call Now Button