Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop bị mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop bị mất dữ liệu

– Ngày 12/1/2016 lấy lại dữ liệu 3 ổ cứng cho anh Sơn – 0989 647 668. Khách hàng mang ổ cứng đến với cùng một tình trạng ổ cứng bị xóa dữ liệu. Dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng trong ngày.

 

Lấy lại dữ liệu ổ cứng desktop bị mất dữ liệu
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *