Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng seagate 1tb cài windows mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng seagate 1tb cài windows mất dữ liệu

Lấy lại dữ liệu ổ cứng seagate 1tb cài windows mất dữ liệu
Xin mời bình chọn!

– Ngày 13/1 /2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Mạnh –  0983926227. Ổ cứng Seagate 1Tb model: ST1000LM024. Theo mô tả của khách hàng trong quá trình cài windows do thao tác nhầm nên bị lỗi, mất toàn bộ dữ liệu. Dữ liệu được bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *