Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Samsung 160GB HD163GJ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng chết cơ Samsung 160GB HD163GJ

– Ngày 13/1/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0965 838 322. Ổ cứng Samsung 160Gb. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng không nhận do đánh rơi. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Ngày 14/1 toàn bộ dữ liệu đã được bàn giao cho khách hàng.

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *