WD1600AAJS

– 28/6/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hiếu – 0978868317. Ổ cứng di động WD3200BMVV hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục sau 1 ngày

– 28/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Việt – 0904635859. Ổ cứng Toshiba 500G (Model:MK5076) hỏng do ngập nước. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 28/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tài – 0979758882. Ổ cứng samsung 250Gb (Model:HD253GJ) hỏng không nhận. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 27/6/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng máy tính cho chị Mai – 0987464329. Ổ cứng samsung 250Gb (Model:HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 27/6/2014 Phục hồi dữ liệu 2 ổ cứng cho anh Đạt – 01689951356. Ổ cứng HD253GJ hỏng đầu đọc và ổ cứng WD3200AAJS bad mất dữ liệu

– 27/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0989385953. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3252) lỗi đầu đọc

– 26/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Định – 0984359848. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model:ST500DM002) hỏng không nhận. Dữ liệu trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 25/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Tuấn Anh – 0948866899. Ổ cứng laptop seagate 500Gb lỗi đầu đọc

– 25/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0902290626. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 25/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hà – 0967078235. Hai ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502) chết cơ do kiến chui và ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách háng sau 1 ngày

– 24/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – 0936130666. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD162GJ) bad toàn bộ ổ cứng. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 24/6/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Công – 0932292888. Ổ cứng Western 500Gb (Model:WD5000DS) hỏng FW. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 24/6/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Khương – 0915962366. Ổ cứng seagate 500Gb hỏng đầu đọc. Khôi phục dữ liệu đầu đủ cho khách hàng sau 1 ngày

– 24/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hà – 0982905494. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 23/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn- 01232256886. Ổ cứng Western 1Tb (Model:WD10EARS) chết cơ và ổ cứng Laptop Toshiba 120Gb 1.8″ bad nặng

– 23/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0903461282. Ổ cứng Samsung 1Tb (Model:HD103UJ) lỗi đầu đọc

– 23/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đức Anh – 0974797487. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 23/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho chú Thuật – 0913231697. Ổ cứng di động Seagate 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 22/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dương – 0975275277. Ổ cứng Laptop 250Gb (Model:MK2552) chết cơ. Dữ liệu phục hồi đầu đủ sau 1 ngày

– 22/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0977374615. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi cơ

– 22/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0978467895. Ổ cứng Seagate 1Tb mất dữ liệu

– 21/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 0977119979. Ổ cứng Toshiba 80Gb mất dữ liệu

– 20/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quyết – 0913356070. Ổ cứng Seagate 80Gb chết cơ

– 19/6/201 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 0942336115. Ổ cứng Hitachi 3Tb chết cơ

– 19/6/201 Khôi phục dữ liệu cho chị Chung – 0964640088. Máy sony Vaio khôi phục windows 8 bản quyền bị mất dữ liệu

– 19/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thái – 0979869597. Ổ cứng Seagate 1Tb lỗi cơ. Ổ cứng sử dụng trong đầu camera

– 18/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thuật – 0936872996. Ổ cứng laptop 500Gb chết cơ kêu lạch cạch

– 18/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thế Anh – 0912254977. Ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu đọc

– 18/6/2014 Phục hồi dữ liêu cho anh Vinh – 0974804099. Ổ cứng samsung 160Gb (Model:HD163GJ) chết cơ. Dữ liệu được khôi phục ngay trong ngày

– 17/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn Anh – 0947388866. Ổ cứng Maxtor 80G chết cơ kêu lạch cạch. Ổ cứng gửi ra từ Vinh

– 17/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0989898088. Máy sony vaio khôi phục windows 7 bản quyền mất dữ liệu

– 17/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0972061117. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AVJS) chết cơ. Dữ liệu được phục hồi và trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 16/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Đạt – 0978760280. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ.

– 16/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Mạnh – 0912870694. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ kêu lạch cạch

– 16/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0973633550. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) lỗi cơ

– 16/6/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho chị Hương – 01682939020. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) lỗi đầu đọc

– 14/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 01686388326. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKS) chết cơ, mặt đĩa xấu

– 14/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0913303593. Ổ cứng lapto Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) lỗi cơ kêu lạch cạch

– 13/6/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho anh Quỳnh – 1689912630. Ổ cứng di động western 500Gb lỗi đầu đọc không nhận. Dữ liệu phục hồi hoàn thành sau 1 ngày

– 13/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0913318170. Ổ cứng Western 160Gb (Model:WD1600AAJS) chết cơ. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 13/6/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Lâm – 0915481369. Ổ cứng Seagate 40Gb cháy hỏng. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 13/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Dung – 0982969138. Ổ cứng Samsung 120Gb (Model: HD120IJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liêụ được khôi phục đầy đủ sau 1 ngày

– 12/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Xuân – 0932289988. Ổ cứng Laptop WD500Gb (Model:WD5000BEKT) chết cơ. Đã qua nơi khác tháo cơ, mất đầu đọc

– 12/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Bắc – 09855588126. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) lỗi cơ

– 11/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Xuân – 0932289988. Ổ cứng laptop Hitachi 500 chết cơ. Dữ liệu khôi phục đầy đủ sau 1 ngày

– 11/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Nam – 0927719674. Ổ cứng samsung 250Gb (Model:HD253GJ) lỗi cơ, dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 11/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0902122539. Ổ cứng Seagate 250gb (Model:ST250DM002) lỗi đầu đọc dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày

– 10/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyền – 01664646858. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model:HD080HJ) chết cơ. Dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày

– 10/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0983445565. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: SP0842) lỗi cơ. Dữ liệu phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 10/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thủy – 0978150538. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD252HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi ngay trong ngày

– 9/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0972097948. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model:WD5000BEVT) lỗi đầu đọc

– 9/6/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – 0985056501. Ổ cứng máy PC Seagate 250Gb hỏng không nhận

– 9/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0979834537. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD251HJ) chết cơ

– 8/6/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàng Anh – 0983282285. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng không nhận

– 7/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thắng – 0902290626. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch

– 7/6/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho chị Nga – 0985889589. Box di động Western 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi gấp sau 01 ngày

– 7/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 0982452669. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb, mất dữ liệu do chạy recover windows bản quyền. Dữ liệu phục hồi sau 1 giờ

– 6/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0988083410. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 6/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cảnh – 01683446811. Ổ cứng laptop Wester 320Gb (Model: WD3200BEVT) mất dữ liệu do ổ cứng bị bad nặng

– 6/6/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho chị Kim Anh – 0977555442. Ổ cứng laptop Western 250Gb WD2500BEVT hỏng đầu đọc. Dữ liệu được phục hồi sau 1 ngày

– 5/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0904713888. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD163GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục đầy đủ và trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 5/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0987666687. Ổ cứng Western 80Gb bị format và chia lại ổ. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ và trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 5/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0983636362. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model:MK5065) chết cơ

– 4/6/2014 Cứu dữ liệu cho chú Khoái – 0904111914. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb hỏng không nhận. Dữ liệu được khôi phục đầy đủ sau 1 ngày

– 4/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 02132878799. Ổ cứng Western 160Gb (Model:WD1600AAJS) hỏng cơ. Dữ liệu được khôi phục thành công sau 1 ngày

– 4/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Giang – 0904905399. Ổ cứng Samsung 80G (Model: HD080HJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 3/6/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Long – 0947718166> Ổ cứng ST750LM022 dung lượng 750Gb chết cơ. Dữ liệu được phục hồi đầy đủ sau 1 ngày

– 3/6/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Quân – 0904055618. Ổ cứng Toshbia 750Gb (Model:MK7559) lỗi đầu đọc

– 3/6/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thiện – 0977359866. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD163GJ) chết cơ

– 2/6/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0976105267. Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi đầy đủ và trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 2/6/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuyến – 0978849099. Ổ cứng Maxtor 30G chết cơ. Dữ liệu phục hồi hoàn thành sau 1 ngày

– 2/6/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Phương – 0904747574. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model:HD253GJ) chết cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button