Seagate 500Gb

– 31/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tiệp – 01697278498. Ổ cứng Seagate 1.5Tb lỗi đầu đọc

– 31/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Truyền – 0935886088. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EADS) đầu đọc lỗi, đã can thiệp không thành công

– 31/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Ngọc – 0988688268. Ổ cứng di động Western 2Tb 2.5″ lỗi đầu đọc

– 31/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Phong – 0976276396. Ổ cứng Samsung 80Gb chết cơ đã bị tháo cơ can thiệp không thành công

– 30/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0903215626. Ổ cứng Hitachi 500Gb chết cơ do đánh rơi máy tính từ trên cao

– 30/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hào – 0986303626. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EZRX) hỏng cơ

– 30/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0904292444. Ổ cứng máy MAC 320Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 30/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho Chú Luân – 0989097920. Ổ cứng di động Western 500Gb lỗi cơ

– 29/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0987411868. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) chết cơ

– 29/12/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hà – 01627336658. Ổ cứng di động Western 1Tb chết cơ

– 29/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0974664424. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000LPVT) Bad nặng đã can thiệp

– 29/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0988888532. Ổ cứng Samsung 160Gb bad, mất dữ liệu, đã can thiệp phần mềm

– 29/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0986068183. Ổ cứng Western 750Gb (Model: WD7500KMVV) hỏng đầu đọc

– 27/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Huyền – 0983687669. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng cơ

– 27/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0919228545. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi cơ

– 27/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0908306686. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb mất dữ liệu do xóa nhầm

– 27/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Châu – 0982660XXX. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAJS) chết cơ. (Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– 27/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thuấn – 0978857562. Ổ cứng Laptop Samsung 320Gb Bad nặng, khách hàng đã format dữ liệu

– 27/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng Anh 0915060987. Ổ cứng Laptop Seagate 160Gb chết cơ

– 26/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0904278003. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ

– 26/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hường – 0904514500. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) ghost nhầm mất dữ liệu

– 26/12/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Phương – 0938231278. Ổ cứng Laptop Western 640Gb (Model: WD6400BPVT) hỏng đầu đọc

– 26/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0972862636. Ổ cứng Laptop Seagate 160Gb format nhầm

– 26/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tiệp – 01697278498. Ổ cứng di động Western 2Tb 2.5″ lỗi đầu đọc

– 26/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Đức – 0916569955. Ổ cứng di động Toshiba 500Gb gãy chân board mạch

– 25/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng 0983537365. Ổ cứng máy laptop Sony Vaio mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc

– 25/12/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hương – 0973686986. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi đầu đọc

– 25/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0934280280. Ổ cứng Maxtor 40Gb hỏng motor

– 25/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0904539593. Ổ cứng Seagate 40Gb (Model:ST340014A) không nhận ổ cứng

– 25/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0986796598. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 24/12/2014 Cứu dữ liệu cho chú Vũ – 0903443XXX. Ổ cứng di động Western 2Tb đầu đọc lỗi (Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– 24/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Khương – 0936596569. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2503ABYX) hỏng đầu đọc

– 24/12/201 Cứu dữ liệu cho anh Thiện – 0976798438. Ổ cứng Hitachi 500Gb bị bad và ghost đè

– 24/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0937898684. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) hỏng đầu đọc

– 24/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Phương – 0975586666. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5075GSX) lỗi đầu đọc

– 23/12/2014 Cứu dữ liệu cho Hoàng – 0972693083. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) cháy board mạch, cháy đầu đọc

– 23/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thanh – 0946254289. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) bị cháy

– 22/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 0936490007. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) hỏng đầu đọc

– 22/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0904362815. Ổ cứng Western 160Gb chết cơ kêu lạch cạch

– 22/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Du – 01697049985. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb chết cơ

– 20/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0967355683. Ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) hỏng cơ

– 20/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Giang – 0985133622. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng cơ

– 20/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Ninh – 0912161681. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD160JJ) chết cơ

– 20/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho chú Học – 0903448266. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb lỗi đầu đọc

– 19/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng 0967717609. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) hỏng đầu đọc

– 19/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Văn – 0973444718. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb cài đặt windows bản quyền mất dữ liệu

– 19/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 01698356923. Ổ cứng Western 250Gb mất dữ liệu do ghost nhầm

– 18/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0978549738. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD322GJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 18/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quỳnh – 0934258833. Ổ cứng di động Seagate 1Tb lỗi đầu đọc

– 18/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Chiến – 0915377260. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu đọc, không nhận ổ cứng

– 18/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Bắc – 0983186161. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 18/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hạnh – 0916959698. Ổ cứng Hitachi 80Gb bị Bad nặng, mất định dạng

– 17/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huỳnh – 0983541659. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu đọc

– 17/12/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Ba – 0974603250. Ổ cứng Western 500Gb chia ổ mất dữ liệu

– 17/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hướng – 0909220800. Ổ cứng Samsung 160Gb cài windows mất dữ liệu

– 17/12/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Thanh – 0982870523. Máy laptop sony vaio khôi phục cài đặt gốc mất dữ liệu, đã can thiệp phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công

– 16/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tân – 0968656493. Thẻ nhớ sony 32GB dữ liệu video bị xóa

– 16/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0987252999. Ổ cứng Western 2Tb (Model:WD20EARS) lỗi đầu đọc

– 16/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0904747574. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) đầu đọc lỗi

– 16/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thành 0989268691. Ổ cứng Samsung 250Gb cháy mạch cháy cụm đầu đọc

– 16/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thuận – 0913031024. Ổ cứng Samsung 40Gb (Model: SP0411N) chết cơ kêu lạch cạch

– 16/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang 0984092298. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) bad nặng

– 15/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hồng 0912680685. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi đầu đọc, không nhận ổ cứng

– 15/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Pha – 0974432565. Ổ cứng Seagate 250Gb bad nặng

– 15/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng 0983654522. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0822N) hỏng đầu đọc

– 13/12/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0904420779. Ổ cứng laptop 750Gb đầu đọc lỗi

– 12/12/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – 0912451688. Ổ cứng di động Western 1Tb. Khách hàng yêu cầu làm gấp trong ngày

– 12/12/2014 Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho chị Yến – 0972662178. Thẻ nhớ 16GB mất toàn bộ dữ liệu ảnh

– 12/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0979733182. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) lỗi đầu đọc, Khách hàng yêu cầu làm gấp

– 11/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Linh – 0987666687. Ổ cứng Western 80Gb chết cơ

– 11/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0936491588. Ổ cứng Fujitsu 160Gb chết cơ

– 11/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0972858062. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD256GJ) hỏng cơ không nhận ổ cứng

– 11/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hà – 0943114457. Ổ cứng Western 250Gb chết cơ

– 10/12/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Đạt – 0976162065. Ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EARS) lỗi đầu đọc

– 10/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Điện – 0975215004. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) hỏng cơ không nhận ổ cứng

– 10/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thường – 0946144998. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) chết cơ

– 10/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0913 319 793 WD5000LPVX

– 9/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hoạt – 0988050405. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 9/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0974871XXX. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi đầu đọc (Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– 9/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thái – 0989609666. Ổ cứng di động Western 2Tb đánh rơi hỏng đầu đọc. Dữ liệu yêu cầu làm gấp ngay trong đêm. 10h sáng ngày 9/12 dữ liệu được phục hồi đầy đủ

– 9/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tới – 0977005484. Ổ cứng Seagate 320Gb (Model: ST320DM000) hỏng không nhận ổ cứng

– 8/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Duy – 0946511333. Ổ cứng Seagate 320Gb (Model: ST3320418AS) hỏng không nhận ổ cứng

– 8/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quý – 0912585375. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 8/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0968218926. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKS) chết cơ

– 6/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh An 0904954549. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 5/12/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Lân – 0988313235. Ổ cứng Toshiba 500Gb bị bad, khách hàng khôi phục windows mất dữ liệu

– 5/12/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Minh – 0976011442. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ

– 5/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuân – 0917208668. Ổ cứng Seagate 500Gb chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 5/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quyết – 0965766790. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 4/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0985797259. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model:HD161GJ) hỏng không nhận ổ cứng

– 4/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hương – 0948875037. Ổ cứng Laptop Seagate 160 chết cơ

– 4/12/2014 Cứu dữ liệu cho chị Phương – 0913051025. Ổ cứng laptop Hitachi 160Gb Update hệ điều hành Mac mất dữ liệu

– 3/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quân – 0949940488. Ổ cứng Fujistu 120Gb (Model: MHW2120BH) đánh rơi, chết cơ

– 3/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0975230688. Ổ cứng laptop Toshiba 640Gb (Model: MK6459GSXP) hỏng đầu đọc

– 3/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quỳnh – 0942368166. Ổ cứng di động Samsung 1Tb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 3/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho em Hoàn 01268334458. Ổ cứng Samsung 160Gb mất dữ liệu do Format và copy đè dữ liệu

– 3/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 02183833888. Ổ cứng Samsung 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 2/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hiền – 0979067298. Ổ cứng Laptop Hitachi 40Gb đánh rơi lỗi cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 2/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 0987660264. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ kêu lạch cạch

– 2/12/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hạnh – 09773641XX. Box Seagate 500GB và USB 16G mất dữ liệu do virus

– 1/12/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0973932888. Ổ cứng Samsung 250Gb. Forrmat mất dữ liệu

– 1/12/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quang – 0963349458. Ổ cứng Seagate 40Gb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 1/12/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quyền – 0975412118. Ổ cứng Wester 2Tb (Model: WD20EARX) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button