Seagate 3Tb

– 30/8/2014 Cứu dữ liệu cho chị My – 0936475979. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb chạy hệ điều hành MAC bị hỏng đầu đọc

– 29/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà – 01684141405. Ổ cứng Seagate 80Gb chết cơ

– 28/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Lâm – 0975985036. Ổ cứng laptop Fujitsu 250 (Model: M3A2250) chết cơ

– 28/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuệ – 0912222499. Ổ cứng Samsung 500G (Model: HD502IJ) lỗi đầu đọc

– 27/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0917850002. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 27/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Năng – 0984529590. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 27/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0912217649. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) chết cơ

– 27/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0912642296. Ổ cứng Seagate 1Tb ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 26/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Bình – 0966496999. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 26/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tú – 0912061626. Ổ cứng di động Western 500Gb chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 25/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0916168829. Ổ cứng di động Toshiba 500Gb (Model: MK5059) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 25/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tú – 0912061626. Ổ cứng Laptop Samsung 320Gb (Model: ST320LM001) mất dữ liệu

– 23/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hậu – 0165563668. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD323HJ) bad nặng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 22/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0987224999. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD252HJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 22/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Ngọc Anh – 0904152255. Ổ cứng di động seagate 500Gb không nhận. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 22/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Chính – 0949314383. Ổ cứng samsung 320Gb (Model: HD321GJ) bị bad nặng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 21/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 0903089297. Ổ cứng samsung 500Gb (Model:HD502HJ) cài windows mất dữ liệu, khách hàng đã copy đè dữ liệu

– 21/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Phương – 0988818817. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD160JJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 20/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0978520080. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 20/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0902XXX184. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 19/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn – 01643215555. Thẻ nhớ máy quay 32GB xóa mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 19/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hà – 0944955933. Ổ cứng seagate 40Gb chết cơ

– 19/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Quỳnh – 0904121315. Ổ cứng di động Lacie 1TB mất dữ liệu do virut. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 19/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Minh – 0906282816. Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 19/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thạo – 0936031105. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) chết cơ. Dữ liệu máy MAC phục hồi đầy đủ

– 18/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0903233710. Ổ cứng samsung 1.5Tb (Model: HD151UI) chết cơ do kiến chui vào bên trong ổ cứng

– 18/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho Cty Bảo Tín. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321KJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 18/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0984033041. Ổ cứng seagate 250Gb hỏng đầu đọc

– 16/8/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Hoàn – 0983638750. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 16/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Giang – 0985133622. Ổ cứng Hitachi 160 lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 16/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – 0904578646. Ổ cứng laptop Samsung 320Gb mất dữ liệu do khôi phục windows bản quyền.

– 16/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 0979147066. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 15/8/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho chú Mai – 0913384921. Ổ cứng di động Western 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 15/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho Tú – 0984696737. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 15/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0912018826. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) chết cơ

– 14/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tú – 0983010536. Ổ cứng Western 40Gb (Model: WD400BD) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 14/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Bằng – 0934674366. Ổ cứng Western 250Gb mất dữ liệu do ghost nhầm. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 13/8/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Kiên – 0904396391. Ổ cứng laptop Toshiba 640Gb Model: MK6465GSX) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 2 ngày

– 13/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Bằng – 0983197316. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 13/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0947278683. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD321GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 12/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – 0913577557. Ổ cứng di động Western 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 12/8/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyên – 0912906869. Ổ cứng samgsung 160Gb (model: HD161HJ) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 12/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Việt 0913560999. Ổ cứng Maxtor 80Gb chết cơ kêu lạch cạch

– 11/8/2014 Cứu dữ liệu cho chị Mai – 0936999606. USB 8GB lỗi mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 11/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hằng – 0966404228. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb chết cơ

– 11/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thưởng – 0985025851. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD322GJ) chết cơ

– 9/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Xuân – 01668825858. Ổ cứng Westenr 250Gb (Modle: WD2500AAKX) chết cơ

– 9/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Ba – 0974603250. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 9/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trọng – 0979608268. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 9/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến -0902898989. Box Western 3Tb mất dữ liệu. Khách hàng đã chạy phần mềm copy đè hơn 50Gb lên ổ cứng

– 8/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoạt – 0988050405. Ổ cứng Hitachi 160Gb chết cơ. Đã mở cơ ở nơi khác can thiệp không thành công. Dữ liệu khôi phục đầy đủ cho khách hàng

– 8/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0988083410. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) lỗi cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 8/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Ý – 0947257070. Ổ cứng samsung 160G (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 8/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0982819484. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 8/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Khuyên – 01696827604. Ổ cứng Seagate (Model: ST250DM000). Ổ cứng lỗi đầu đọc, dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 7/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0985093792. Ổ cứng samsung 500Gb (Model:HD502HJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 7/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Huân – 0966721887. Ổ cứng laptop Western 160Gb (Model: WD1600BEVS) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 7/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho chú Khảm – 0949293088. Ô cứng laptop Samsung 160Gb (Model: HM160HI) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 6/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 01665690266. Ổ cứng laptop Toshiba 120Gb (Model: MK1246GSX) chết cơ, đã qua nơi khác can thiệp không thành công. Dữ liệu khôi phục đầy đủ cho khách hàng sau 01 ngày

– 6/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Duy – 0976220155. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 6/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0985811984. Ổ cứng WD3200 (TQ) chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 6/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0909962883. Ổ cứng Hitachi 320Gb mất dữ liệu do khôi phục windows 8 bản quyền. Dữ liệu trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 5/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0966983888. Ổ cứng di động Western WD2Tb chết cơ. Đã bị mở cơ can thiệp không thành công. Dữ liệu khôi phục đầy đủ

– 5/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Lâm – 0904592181. Ổ cứng Maxtor 40GB không nhận. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 4/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0947889977. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 4/8/2014 Phục hồi dữ liệu thẻ nhớ cho anh Hưng – 0983047450. Thẻ nhớ 64Gb lỗi mất dữ liệu

– 4/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0984467767. Ổ cứng Seagate 3Tb (Model: ST33000651AS) chết cơ

– 3/8/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tuyến – 0983886699. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model:HD082GJ) chết cơ

– 3/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trung – 0976603819. Ổ cứng Western 1Tb (Model:WD10EFRX) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 2/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0988 116 948. Ổ cứng máy MAC 750Gb mất dữ liệu do cài lại hệ điều hành

– 2/8/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trúc – 0983439320. Máy laptop Dell INSPIRON 5421 cài lại windows mất dữ liệu

– 2/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Lợi – 0904435455. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu đọc

– 1/8/2014 Phục hồi dữ liệu cho Cty TMT Hải phòng. Ổ cứng di động Toshba 500GB hỏng đầu đọc

– 1/8/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 0988 661 357. Ổ cứng Seagate 1TB chết cơ

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button