[three_fifth]o cung seagate 2Tb

– 31/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0936015239. Ổ cứng Samsung 320Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 31/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Toản – 0963132295. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 31/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 0946111184. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 30/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Nam – 0927226666. Ổ cứng Samsung 250Gb (model: HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 29/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0912229525. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ kêu lạch cạch

– 29/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 01223130191. Ổ cứng di động Hitachi 320Gb lỗi đầu đọc

– 29/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0973331820. Ổ cứng Lapotp seagate 500Gb lỗi đầu đọc

– 28/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hiệp – 0979977725. Ổ cứng Seagate 500Gb (model: ST500DM002) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 28/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0971164666. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) đầu đọc lỗi. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 28/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Vương – 0977659933. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AAKS) hỏng không nhận ổ cứng

– 28/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0965264234. Ổ cứng Hitachi 80Gb hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 28/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0985520404. Thẻ nhớ 16GB lỗi mất dữ liệu

– 27/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Chất – 0986636406. Ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EARS) lỗi đầu đọc

– 27/10/2014 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 01648481986. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng không nhận ổ cứng

– 27/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quang – 0912072996. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu đọc, mặt đĩa kém

– 27/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quỳnh – 01689912630. Ổ cứng Laptop Samsung 50Gb (Model:ST500LM012) chết cơ

– 25/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 0974164666. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) hỏng đầu đọc

– 25/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tân – 0943XXX483. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ kêu lạch cạch

– 25/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Thu – 0915217115. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) lỗi đầu đọc

– 25/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quang Anh – 0983220126. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200BMVS) bad nặng

– 25/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0936969123. Ổ cứng Hitachi 40Gb. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 24/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Liêm – 0979317242. Ổ cứng Seagate 320Gb chết cơ, mặt đĩa rất kém

– 24/10/2014 Cứu dữ liệu cho chú Triển – 0977634039. Ổ cứng Samsung (Model: HD080HJ) chết cơ kêu lạch cạch

– 24/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0904988363. Ổ cứng Seagate 500GB chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 24/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng 0948196198. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST3250310CS) đầu đọc lỗi

– 24/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0904814816. Ổ cứng Maxtor 80GB cài windows mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 23/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Bách – 01688622533. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) chết cơ

– 23/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Toàn – 0976144850. Ổ cứng Hitachi 320Gb chết cơ

– 23/10/2014 Cứu dữ liệu cho em Tâm – 01262207587. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) ổ cứng bị format khi đầu đọc bị lỗi. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 23/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chú Hưng – 0915031132. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) hỏng không nhận ổ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 23/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Lê – 0902147177. Ổ cứng di động 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 23/10/2014 Cứu dữ liệu cho A Lan – 0909814686. Ổ cứng laptop Toshiba 160G cài linux đè dữ liệu. Khách hàng nhận dữ liệu trong ngày

– 23/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Chung – 0914657295. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EZRX) lỗi đầu đọc

– 22/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuân – 01644343357. Ổ cứng Western 40Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 22/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh An – 0985579002. Ổ cứng Samsung 500Gb (model: HD502HJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 22/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tráng – 0913030066. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 22/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 01864901163. Ổ cứng laptop Western 320Gb cài windows mất dữ liệu trên ổ C

– 22/10/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hương – 0988118693. Ổ cứng Seagate 500GB cài windows mất dữ liệu

– 21/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Xâm – 0968121075. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 21/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0966233225. Ổ cứng Seagate 320Gb (Model:ST320DM000) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 21/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Huy – 0972539898. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 20/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Vương – 0904386186. Ổ cứng Western 40Gb chết cơ kêu lạch cạch. Khách hàng yêu cầu làm gấp

– 20/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Nam – 0965444337. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 20/10/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Quỳnh 0912177055. Ổ cứng Seagate 40Gb chết cơ

– 18/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tiến – 0964600555. Ổ cứng Samsung 320Gb hỏng không nhận ổ. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 18/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0962935263. Ổ cứng Seagate 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 17/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0904389818. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322HJ) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 17/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cảnh – 01683446811. Ổ cứng Western 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 17/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 01633989898. Ổ cứng Laptop Samsung 40Gb (Model:MP0402H) bad nặng. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 16/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Khải – 0943532189. Ổ cứng di động Buffalo 1Tb sử dụng ổ cứng Samsung ST1000LM024 cháy hỏng. Dữ liệu khôi phục sau 1 ngày

– 16/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàn 0944800456. Ổ cứng laptop Toshiba 1Tb (Model: MK1059GSM) hỏng đầu đọc

– 16/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quyết – 0965766790 Máy laptop ASUS khôi phục windows 8 bản quyền mất dữ liệu

– 16/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoan Bắc Ninh – 0968001366. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận

– 16/10/2014 Phục hồi ổ cứng laptop cho anh Vụ – 0913192166. Ổ cứng Seagate 160 Bad nặng

– 15/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Lâm – 0983505112. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 15/10/2014 Cứu dữ liệu cho chị Nhung – 0904816685. Ổ cứng Laptop Samsung 750Gb lỗi cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 15/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 0943673419. Ổ cứng seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 15/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Luyến – 0975744686. Ổ cứng Maxtor 80GB cháy mạch, cháy đầu đọc

– 14/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Giang – 0985133622. Ổ cứng di động ADATA 750GB Cắm vào máy MAC đè dữ liệu

– 14/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0916066336. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10TPVT) lỗi đầu đọc

– 14/10/2014 Khôi phục dữ liệu laptop cho anh Thắng – 0986554954. Máy Laptop Dell ghost đè dữ liệu

– 14/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0904135964. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: D5000BEVT) lỗi đầu đọc

– 13/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Trà – 0983262286. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 13/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Chi – 0904193969. Ổ cứng laptop Tosohbia 500Gb khôi phục windows mất dữ liệu. Khách hàng nhận lại dữ liệu trong ngày

– 13/10/2014 Cứu dữ liệu cho chú Nam – 0903436608. Ổ cứng di động Toshiba 320Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 13/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cừ 0989131915. Máy laptop Sony vaio khôi phục windows mất dữ liệu. Khách hàng lấy dữ liệu trong ngày

– 11/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0904445745. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 11/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thành – 0948520222. Ổ cứng Western 250Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Khách hàng nhận dữ liệu trong ngày

– 11/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Phương – 0986422456. Ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) lỗi cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 11/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0904021495. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng không nhận

– 10/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Thư – 0912066291. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) bad nặng. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 10/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Chương – 01646278387. Ổ cứng laptop Western 320Gb WD3200BEVT chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 9/10/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hà – 0978159902. Ổ cứng Seagate 250 hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 9/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hạnh – 0906237172. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 9/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dương – 0987885796. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb lỗi cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 9/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Thảo – 0904320800. Ổ cứng Laptop Dell Seagate 500Gb chết cơ do đánh rơi máy. Dữ liệu phục hồi sau 2 ngày

– 9/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0987908688. Ổ cứng Western 40Gb lỗi cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 9/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Giang – 0977256987. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ kêu lạch cạch

– 8/10/2014 Phục hôi dữ liệu ổ cứng cho chú Mạnh – 0933998388. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 8/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Chung – 0974273742. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 8/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0912233557. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) bad nặng. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 8/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Vinh – 01674545949. Ổ cứng Maxtor 80GB hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 8/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0912060211. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 7/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0902996685. Ổ cứng Laptop Hitachi 750Gb chết cơ, nơi khác can thiệp không thành công

– 7/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0983954997. Ổ cứng Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 7/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Châu – 0983238554. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 6/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thái – 0979505264. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EADS) hỏng đầu đọc

– 6/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyết – 0965766790. Ổ cứng Laptop Western 500Gb cài windows bản quyền mất dữ liệu

– 6/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cửu – 0947859969. Ổ cứng Seagate 500G lỗi đầu đọc

– 4/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dương – 0968683986. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ do kiến chui vào trong ổ cứng

– 4/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thái – 0984577642. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 4/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tình – 0915952828. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000BPVT) Recover windows bản quyền mất dữ liệu. Khách hàng nhận dữ liệu trong ngày

– 4/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thọ – 0966633926. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) kiến chui vào trong ổ cứng

– 3/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Du – 01697049985. Ổ cứng Seagate 1Tb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 3/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng. 0988441615. Ổ cứng laptop Hitachi 160Gb đanh rơi chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 3/10/2014 Phục hồi dữ liệu USB cho anh Huy – 0904222247. USB ADATA 8gb hỏng không nhận. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 3/10/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Cường – 0917198668. Ổ cứng Hitachi 320Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 2/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thắng – 0988757989. Ổ cứng laptop Toshiba 250Gb (Model: MK2552GSX) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 2/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0916690898. Cứu thành công 2 ổ cứng 2Tb mất dữ liệu. Dữ liệu phục hồi sau 2 ngày

– 2/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Duy – 01695389388. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) chết cơ

– 2/10/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyết – 0988358999. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5075GSX) chết cơ

– 1/10/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0912636001. Ổ cứng Laptop Seagate 40Gb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 1/10/2014 Cứu dữ liệu cho anh Chí – 0978860902. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSX) đầu đọc lỗi. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

Menu
Call Now Button