Phuc hoi du lieu o cung MHZ2160BH

– 30/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Lực – 01693335695. Ổ cứng Hitachi 500Gb hỏng đầu từ

– 30/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0982233222. Ổ cứng Samsung 200Gb (model: HD200HJ) hỏng cơ

– 30/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng ghost nhầm cho anh Linh – 0987666687. Ổ cứng Samsung 250GB

– 30/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – 01672400716. Thẻ nhớ 8 GB mất dữ liệu

– 28/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0945658343. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạchh

– 28/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Lâm – 0934498591. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EZRX) hỏng đầu từ

– 28/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Duy – 0904899345. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb chết cơ

– 28/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Đức – 0984532538. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi đầu từ

– 27/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho khách hàng 0915941466. Ổ cứng model: ST250DM000 không nhận

– 27/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiên – 09616876XX. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ (Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– 27/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0982160575. Ổ cứng Western 500Gb cài windows mất dữ liệu

– 26/11/2015 Cứu dữ liệu cho cô Thu – 0989530696. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng đầu từ

– 26/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng 0915941466. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) kiến chui vào bên trong ổ cứng

– 26/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0984338412. Ổ cứng Maxtor 80GB mất định dạng, đã can thiệp phần mềm không thành công

– 26/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Western 2Tb cho anh Tuấn Anh – 0988345693. Ổ cứng model: WD20EZRX chết cơ

– 25/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Bình – 0989383399. Ổ cứng di động Samsung 1Tb (Model: ST1000LM025) hỏng cơ

– 25/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Huy – 0904080848. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ

– 25/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Đức – 0915835205. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận

– 25/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy quay cho anh Thắng – 0989656388. Ổ cứng Toshiba 1.8″ mất dữ liệu do format quay đè

– 24/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – 0975731998. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu đọc

– 24/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Thụy – 0966639936. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) hỏng đầu từ

– 24/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0963900488. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: DT10ACA050) cháy đầu từ

– 24/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Phong – 0913048448. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb lỗi đầu từ

– 23/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0946363683. Ổ cứng Seagater 250Gb (Model: 7200.8) hỏng đầu từ

– 23/11/2015 Cứu dữ liệu cho chị Thảo – 0936315766. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEKT) đầu từ lỗi

– 23/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Vinh – 0983713357. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD500AAKX) chết cơ

– 23/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0978609921. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EZRX) hỏng đầu từ

– 23/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hoàn – 0965189669. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) đầu đọc lỗi

– 21/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tiến – 0984791103. Ổ cứng Seagate 160Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 21/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hà – 0986638138. Ổ cứng Laptop Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) mất dữ liệu

– 21/11/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0904285977. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) không nhận ổ cứng

– 21/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Kiên – 0912109446. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb lỗi đầu đọc

– 21/11/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0919792555. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) không nhận ổ cứng

– 20/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Sáu – 0966959228 Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) hỏng đầu từ

– 20/11/2015 Cứu dữ liệu cho chị Nga – 01256830168. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST3250318AS) hỏng đầu từ

– 20/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hải Yến – 01685305454. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

– 20/11/2015 Phục hồi dữ liệu do ghost nhầm cho anh Minh – 0986156051.

– 20/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Long – 0984001551. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) mất dữ liệu

– 19/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0948420113. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKS) chết cơ không nhận

– 19/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng samsung 320Gb (Model: HD322GJ) cho anh Thành – 0985405077. Ổ cứng chết cơ

– 19/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Lợi – 0946838306. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST9250423AS) lỗi đầu từ

– 19/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Trường – 01677793811. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) cài win gộp ổ

– 18/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho anh Nam – 0936773366. Ổ cứng 320Gb (Model: WD3200AAJS) hỏng cơ

– 18/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn Anh – 0976054462. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) hỏng đầu từ

– 18/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh Tuấn Anh – 0902250052. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ

– 18/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Hậu – 0913360167. Ổ cứng Seagate 250Gb mất dữ liệu

– 18/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng samsung cho anh Khang – 0936165055. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 17/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hải – 0975818162. Box Western 2TB mất dữ liệu do format trên máy MAC

– 17/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb cho anh Khánh – 0906225515. Ổ cứng Model: ST500DM002 hỏng đầu từ

– 17/11/2015 Cứu dữ liệu thẻ nhớ cho chị Hà Vân – 0988760616. Thẻ nhớ 32GB không đọc được dữ liệu

– 17/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Western cho anh Mạnh – 0987933527. Ổ cứng Model: WD5000AADS lỗi đầu từ

– 17/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Huyền – 0948103966. Ổ cứng di dộng Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSX) hỏng đầu từ

– 16/11/2015 Cứu dữ liệu cho chị Nhung – 0914338809. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) hỏng cơ

– 16/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0983041100. Ổ cứng Western WD3200AAJS Chết cơ kêu lạch cạch

– 16/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tú – 0903432603. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAKX) lỗi FW nhận sai dung lượng

– 16/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hà Nam – 0917600228. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) kiến chui vào trong ổ cứng

– 16/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0902222xxx. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5059GSXP) bad nặng

– 14/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn Anh – 01698356923. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu đọc

– 14/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Sinh – 0937868376. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu từ

– 14/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Ý – 0947257070. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) không nhận ổ cứng

– 14/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80Gb cho bác Doanh. Ổ cứng WD800AAJS bad nặng

– 13/11/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0917600228 – Hà Nam. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) kiến chui chết cơ

– 13/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hoàn – 0984566886. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng cơ

– 13/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 250Gb cho khách hàng – 0913303593. Ổ cứng Model: WD2500AAKX chết cơ

– 13/11/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0985572442. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng không nhận ổ cứng

– 12/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho chị Hằng – 0968100959. Ổ cứng Samsung dung lượng 250Gb hỏng cơ

– 12/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0988205768. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) chết cơ

– 12/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Western 1Tb cho anh Hùng – 0962629768. Ổ cứng 1Tb (Model: WD102EAEX) đầu từ lỗi

– 12/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng Bắc Ninh – 0914879911. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAJS) hỏng cơ

– 12/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Tuyết – 0909825986. oỎ cứng Samsung 80Gb ghost nhầm ổ chứa dữ liệu

– 11/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate cho anh Thuận – 0912327963. Ổ cứng Seagate 7200.10 160Gb hỏng đầu từ

– 11/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Hưng – 0912361283. Box Western 1TB bad nặng

– 11/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho chị Linh – 0986708394. Ổ cứng di động Western 2Tb mất dữ liệu

– 11/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 0977010210. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EARS) cài windows mất dữ liệu đã bị copy đè

– 10/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quân – 0904373636. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502IJ) chết đầu từ

– 10/11/2015 Phục hồi dữ liệu laptop cho anh Phú – 0977173747. Máy tính Acer ghost lỗi mất dữ liệu

– 10/11/2015 Cứu dữ liệu cho chị Nhung – 01669219638. Ổ cứng seagate 160Gb (7200.9) hỏng đầu từ

– 10/11/2015 Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho chị Thủy – 0996867222. Thẻ CF 8GB mất dữ liệu

– 9/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hòa – 0964997116. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST3500410SV) chết cơ

– 9/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng di động cho chị Hoài Anh – 0966684889. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10TMVW) đánh rơi hỏng cơ

– 9/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Ngân – 0988891984. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) bị cháy

– 9/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung – 0936796606. Ổ cứng laptop 320GB (Model: WD3200BEVT) hỏng đầu từ

– 7/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0904301501. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD500LMVW) đầu từ lỗi

– 7/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Hương – 0948027368. Ổ cứng Laptop Western 500GB (Model: WD5000LPVX) hỏng đầu đọc

– 7/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Ngọc – 0912482390. Ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EADS) Đánh rơi, chết cơ

– 6/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vượng – 0919659255. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) ghost nhầm mất dữ liệu

– 6/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tránh – Bắc Ninh – 0989748333. Ổ cứng Western 500GB (Model: WD5000AAKX) hỏng cơ.

– 5/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Thư – 0903431446. Ổ cứng di động Western 500Gb chết cơ

– 5/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Quang – 0438786683. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD500AAKX) mất dữ liệu

– 4/11/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Phương – 0912060211. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) bad nặng

– 4/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Hoàng – 0976912762. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD081GJ) chết cơ

– 4/11/2015 Cứu dữ liệu cho khachsh hàng – 01679814142. Ổ cứng Laptop Toshiba 1Tb (Model: MQ01ABD100) đầu từ lỗi

– 3/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Nam – 0988964233. Ổ cứng seagate 250Gb ST250DM000 hỏng đầu từ

– 3/11/2015 Cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho khách hàng 0918247164. Ổ cứng Furitsu 160Gb (Model: MHZ2160BH) chết cơ

– 3/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0914756726. Ổ cứng Samsung 320Gb mất dữ liệu

– 2/11/2015 Phục hồi dữ liệu cho ông Jeau Mi – 0903248289. Ổ cứng Hitachi 500Gb trên máy Mác chết cơ

– 2/11/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0934420563. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) đánh rơi chết cơ

– 2/11/2015 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 0966336690. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) bad nặng

– 2/11/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Nhung – 0912255955. Ổ cứng desktop Hitachi 80Gb (Model: HDS721680PLA380) chết cơ

5/5 - (5 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button