Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 7 năm 2015

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 7 năm 2015

laptop samsung 500Gb

31/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Ngọc – 0902468949. Ổ cứng Seagate 1Tb (Model: ST1000DM003) hỏng đầu từ

31/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0904362815. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ

31/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thanh – 0977270794. Ổ cứng laptop Hitachi 250Gb mất dữ liệu

30/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Chiến – 0965968965. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng đầu từ

30/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng 0913319793. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) hỏng không nhận ổ cứng

29/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hanh – 01233888125. Ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

29/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0974868389. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

28/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0979595229. Ổ cứng lapotp Hitachi 320Gb đánh rơi chết cơ

28/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Lâm – 01274404444. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD160JJ) lỗi đầu từ

28/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0962697077. Ổ cứng Laptop samsung 500Gb (Model: T500LM012) chết cơ

27/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thắng 0934631289. ổ cứng Seagate 250Gb hỏng cơ

27/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nghĩa – 0963819590. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) ghost mất dữ liệu

27/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0988355980. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

25/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thắng – 0983325855. Ổ cứng di động Seagate 1Tb (Model: ST1000LM024) chết cơ

25/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 0914994000. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb bị đổ nước vào ổ cứng

25/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiệp – 0984012998. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD162GJ) hỏng không nhận ổ cứng

24/7/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0974685859. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322HJ) hỏng không nhận ổ cứng

24/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hòa – 0946012182. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) bị cháy

24/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0948378782. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) format mất dữ liệu

23/7/2015 Cứu dữ liệu cho chị Linh – 0903326892. ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb chạy recovery mất dữ liệu

23/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 0904988363. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) cơ kêu lạch cạch

23/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tú – 0986605404. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ

23/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thăng – 0986462181. Ổ cứng Laptop Toshbia 500Gb (Model: DT01ACA050) đánh rơi chết cơ

22/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho chú Phổ – 0989978554. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARS) lỗi đầu từ

22/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 01238658866. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) hỏng đầu từ

22/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuyển – 0948303920. Ổ cứng Samsung 250Gb xóa nhầm dữ liệu

22/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0978672586. Ổ cứng Western 160G (Model: WD1600AAJS) Bad sector

21/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hậu – 0975032238. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) bad nặng

21/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Ngọc – 0944883599. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) kiến chui vào bên trong ổ cứng

21/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thiện 0988482853. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) chết cơ

21/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0903494815. Ổ cứng laptop Toshiba 750Gb (Model: MQ01ABD075) lỗi đầu từ

20/7/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0903232242. Ổ cứng Lapotp Hitachi 750Gb hỏng đầu từ

20/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0973669946. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ

18/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0944561983. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) lỗi đầu từ

18/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiện – 01664394094. Ổ cứng Seagate 160Gb hỏng không nhận ổ cứng

18/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Đức – 0975969153. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng cơ

18/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiệp – 0976738677. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) chết cơ

18/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0948196198. Ổ cứng Laptop Samsung 1Tb

17/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Trang – 0917766155. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) đánh rơi chết cơ

17/7/2015 Cứu dữ liệu cho chú Thắng – 0913345346. Ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DM001) Format mất dữ liệu

17/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0972413559. Ổ cứng Westen 50Gb (Model: WD800JD) mất dữ liệu

17/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiền – 01668099990. Ổ cứng Samsung 250G (Model: HD253GJ) chết cơ

17/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0982603330. Ổ cứng Samsung 320Gb mất dữ liệu

16/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thế Anh – 0977838355. Ổ cứng Seagate 1.5Tb lỗi đầu từ

16/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà – 0987258555. Ổ cứng di động 500Gb mất dữ liệu

16/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiệp – 0906199902. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng

16/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trung – 0936263236. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: DT01ACA050) chết cơ

16/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh An – 0966605890. Ổ cứng di động Lacie 1TB mất dữ liệu

16/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bắc – 0918685996. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

15/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0917188484. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

15/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đại – 0989336236. Ổ cứng Lapotp Western 320Gb (Model: WD3200BEVS) chết cơ

15/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiến – 0982971660. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) không nhận ổ cứng

15/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh An – 0985579002. Ổ cứng Western 500G (Model: WD5000AAKX) lỗi đầu từ

15/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0912060211. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) bị xóa dữ liệu

15/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 01667401530. Ổ cứng Hitachi 250Gb chết cơ

14/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0904501992. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) hỏng cơ

14/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Danh – 0978642799. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

14/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Nụ – 0975849884. Ổ cứng di động 500Gb mất dữ liệu

14/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 01648061105. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) lỗi đầu từ

13/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho chú Hào – 0916099XXX. Ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EACS) hỏng đầu từ Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

13/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0944937XXX. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) cơ kêu lạch cạch. Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

13/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vũ – 0976658676. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) kiến chui vào trong ổ cứng chết cơ

13/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng Long – 0986595113. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MQ01ABD032) cơ kêu lạch cạch

11/7/2015 Cứu dữ liệu cho chị Tú – 0983022486. Ổ cứng máy MAC Hitachi 1Tb cài lại hệ điều hành mất dữ liệu

11/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0919090023. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000LPVX) bị va đập cong vênh chết cơ

11/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Mạnh – 0983691369. Ổ cứng Segate 500 hỏng đầu từ

10/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tài – 0914098986. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) hỏng đầu từ

10/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Long – 01689985688. Ổ cứng Laptop Toshiba 250 ghost nhầm mất dữ liệu

10/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Phương – 0985162139. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb chết cơ

10/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0989095551. Ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) bad sector

9/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thủy – 0978150538. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ

9/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thông – 0982366257. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) lỗi đầu từ

9/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 01252453388. Ổ cứng Laptop Toshbia 320Gb (Model: MK3265GSX) cơ kêu lạch cạch

8/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Bình – 0912310015. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000LMVW) lỗi đầu từ

8/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0966823168. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) lỗi đầu từ

8/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đăng – 0942716903. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb hỏng đầu từ

8/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Khánh – 0983674922. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) lỗi đầu từ

7/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0904010806. Ổ cứng di động samsung 320Gb (Model: HM322IX) chết cơ

7/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0983560810. Ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) bad nặng

7/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Uyên – 0945809933. Ổ cứng Hitachi 500Gb cài đè hệ điều hàmh MAC mất dữ liệu

6/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0915145363. Ổ cứng lapotp Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) chết cơ do đánh rơi máy tính

6/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Linh – 0963450569. Ổ cứng laptop Western 1Tb (Model: WD10JPVT) cài windows mất dữ liệu

6/7/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Nga – 0985119799. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ

6/7/2015 Cứu dữ liệu cho chị Quý – 0988958907 hai ổ cứng: 1 ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) lỗi đầu từ và 1 ổ cứng Furitsu 500Gb mất dữ liệu do virus

4/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Trang – 0966937221. Ổ cứng máy MAC Hitachi 500Gb chết cơ do va đập

4/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuyền – 0979833613. Ổ cứng laptop Western 250Gb ghost nhầm mất dữ liệu

4/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Phương – 0912302698. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb hỏng đầu từ

3/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bắc – 0983186161. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) cơ kêu lạch cạch

3/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – 0904321102. Ổ cứng Seagate 160. Chập cháy

2/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 01679674666. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng không nhận ổ cứng

2/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Văn – 0989223113. Ổ cứng Laptop Samsung 320Gb (Model: ST320LM001) cài lại windows mất dữ liệu

2/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0966397689. Ổ cứng Laptop Western 400Gb (Model: WD4000BEVT) cơ kêu lạch cạch

2/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 01259210788. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) hỏng cơ

2/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0983822355. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) hỏng đầu từ

2/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Bình – 0977891584. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb (Model: ST9500424AS) chết cơ

1/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0987804052. Ổ cứng Laptop Hitachi 750GB mất dữ liệu

1/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 01679899100. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

1/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 0978741989. Ổ cứng Maxtor 40GB kêu lạch cạch

1/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0988646356. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu từ

Khách hàng phục hồi dữ liệu tháng 7 năm 2015
1 (20%) 1 vote

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

Lấy lại dữ liệu Toshiba 500GB

Khách hàng lấy lại dữ liệu ổ cứng ngày 11/10/2017

– Ngày 11/10/2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho chị Hà – O941564018. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *