laptop samsung 500Gb

31/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho chị Ngọc – 0902468949. Ổ cứng Seagate 1Tb (Model: ST1000DM003) hỏng đầu từ

31/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hùng – 0904362815. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ

31/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thanh – 0977270794. Ổ cứng laptop Hitachi 250Gb mất dữ liệu

30/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Chiến – 0965968965. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng đầu từ

30/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng 0913319793. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) hỏng không nhận ổ cứng

29/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hanh – 01233888125. Ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

29/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0974868389. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu từ

28/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0979595229. Ổ cứng lapotp Hitachi 320Gb đánh rơi chết cơ

28/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Lâm – 01274404444. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD160JJ) lỗi đầu từ

28/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0962697077. Ổ cứng Laptop samsung 500Gb (Model: T500LM012) chết cơ

27/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thắng 0934631289. ổ cứng Seagate 250Gb hỏng cơ

27/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Nghĩa – 0963819590. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) ghost mất dữ liệu

27/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0988355980. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

25/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thắng – 0983325855. Ổ cứng di động Seagate 1Tb (Model: ST1000LM024) chết cơ

25/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 0914994000. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb bị đổ nước vào ổ cứng

25/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiệp – 0984012998. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD162GJ) hỏng không nhận ổ cứng

24/7/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0974685859. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322HJ) hỏng không nhận ổ cứng

24/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hòa – 0946012182. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) bị cháy

24/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0948378782. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) format mất dữ liệu

23/7/2015 Cứu dữ liệu cho chị Linh – 0903326892. ổ cứng Laptop Hitachi 640Gb chạy recovery mất dữ liệu

23/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 0904988363. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800JD) cơ kêu lạch cạch

23/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tú – 0986605404. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ

23/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thăng – 0986462181. Ổ cứng Laptop Toshbia 500Gb (Model: DT01ACA050) đánh rơi chết cơ

22/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho chú Phổ – 0989978554. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARS) lỗi đầu từ

22/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 01238658866. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) hỏng đầu từ

22/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuyển – 0948303920. Ổ cứng Samsung 250Gb xóa nhầm dữ liệu

22/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiếu – 0978672586. Ổ cứng Western 160G (Model: WD1600AAJS) Bad sector

21/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hậu – 0975032238. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) bad nặng

21/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Ngọc – 0944883599. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) kiến chui vào bên trong ổ cứng

21/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thiện 0988482853. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model: MK3265GSX) chết cơ

21/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho khách hàng – 0903494815. Ổ cứng laptop Toshiba 750Gb (Model: MQ01ABD075) lỗi đầu từ

20/7/2015 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0903232242. Ổ cứng Lapotp Hitachi 750Gb hỏng đầu từ

20/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0973669946. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ

18/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0944561983. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXF) lỗi đầu từ

18/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Kiện – 01664394094. Ổ cứng Seagate 160Gb hỏng không nhận ổ cứng

18/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Đức – 0975969153. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng cơ

18/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hiệp – 0976738677. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) chết cơ

18/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 0948196198. Ổ cứng Laptop Samsung 1Tb

17/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Trang – 0917766155. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) đánh rơi chết cơ

17/7/2015 Cứu dữ liệu cho chú Thắng – 0913345346. Ổ cứng Seagate 2Tb (Model: ST2000DM001) Format mất dữ liệu

17/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0972413559. Ổ cứng Westen 50Gb (Model: WD800JD) mất dữ liệu

17/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiền – 01668099990. Ổ cứng Samsung 250G (Model: HD253GJ) chết cơ

17/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0982603330. Ổ cứng Samsung 320Gb mất dữ liệu

16/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thế Anh – 0977838355. Ổ cứng Seagate 1.5Tb lỗi đầu từ

16/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hà – 0987258555. Ổ cứng di động 500Gb mất dữ liệu

16/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiệp – 0906199902. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng

16/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Trung – 0936263236. Ổ cứng Toshiba 500Gb (Model: DT01ACA050) chết cơ

16/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh An – 0966605890. Ổ cứng di động Lacie 1TB mất dữ liệu

16/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bắc – 0918685996. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng đầu từ

15/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 0917188484. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

15/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đại – 0989336236. Ổ cứng Lapotp Western 320Gb (Model: WD3200BEVS) chết cơ

15/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiến – 0982971660. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model: HD502HJ) không nhận ổ cứng

15/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh An – 0985579002. Ổ cứng Western 500G (Model: WD5000AAKX) lỗi đầu từ

15/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0912060211. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) bị xóa dữ liệu

15/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 01667401530. Ổ cứng Hitachi 250Gb chết cơ

14/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0904501992. Ổ cứng Laptop Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) hỏng cơ

14/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Danh – 0978642799. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ

14/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Nụ – 0975849884. Ổ cứng di động 500Gb mất dữ liệu

14/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 01648061105. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) lỗi đầu từ

13/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho chú Hào – 0916099XXX. Ổ cứng Western 1.5Tb (Model: WD15EACS) hỏng đầu từ Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

13/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0944937XXX. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) cơ kêu lạch cạch. Khách hàng yêu cầu ẩn thông tin

13/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Vũ – 0976658676. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) kiến chui vào trong ổ cứng chết cơ

13/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng Long – 0986595113. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MQ01ABD032) cơ kêu lạch cạch

11/7/2015 Cứu dữ liệu cho chị Tú – 0983022486. Ổ cứng máy MAC Hitachi 1Tb cài lại hệ điều hành mất dữ liệu

11/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0919090023. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000LPVX) bị va đập cong vênh chết cơ

11/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Mạnh – 0983691369. Ổ cứng Segate 500 hỏng đầu từ

10/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Tài – 0914098986. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) hỏng đầu từ

10/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Long – 01689985688. Ổ cứng Laptop Toshiba 250 ghost nhầm mất dữ liệu

10/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Phương – 0985162139. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb chết cơ

10/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Sơn – 0989095551. Ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) bad sector

9/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thủy – 0978150538. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ

9/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Thông – 0982366257. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) lỗi đầu từ

9/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho khách hàng – 01252453388. Ổ cứng Laptop Toshbia 320Gb (Model: MK3265GSX) cơ kêu lạch cạch

8/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chú Bình – 0912310015. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000LMVW) lỗi đầu từ

8/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0966823168. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) lỗi đầu từ

8/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đăng – 0942716903. Ổ cứng laptop Hitachi 320Gb hỏng đầu từ

8/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Khánh – 0983674922. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) lỗi đầu từ

7/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0904010806. Ổ cứng di động samsung 320Gb (Model: HM322IX) chết cơ

7/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0983560810. Ổ cứng Samsung 200Gb (Model: HD200HJ) bad nặng

7/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Uyên – 0945809933. Ổ cứng Hitachi 500Gb cài đè hệ điều hàmh MAC mất dữ liệu

6/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Minh – 0915145363. Ổ cứng lapotp Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) chết cơ do đánh rơi máy tính

6/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Linh – 0963450569. Ổ cứng laptop Western 1Tb (Model: WD10JPVT) cài windows mất dữ liệu

6/7/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Nga – 0985119799. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD080HJ) chết cơ

6/7/2015 Cứu dữ liệu cho chị Quý – 0988958907 hai ổ cứng: 1 ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) lỗi đầu từ và 1 ổ cứng Furitsu 500Gb mất dữ liệu do virus

4/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho chị Trang – 0966937221. Ổ cứng máy MAC Hitachi 500Gb chết cơ do va đập

4/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuyền – 0979833613. Ổ cứng laptop Western 250Gb ghost nhầm mất dữ liệu

4/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Phương – 0912302698. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb hỏng đầu từ

3/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Bắc – 0983186161. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) cơ kêu lạch cạch

3/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Thịnh – 0904321102. Ổ cứng Seagate 160. Chập cháy

2/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 01679674666. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng không nhận ổ cứng

2/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Văn – 0989223113. Ổ cứng Laptop Samsung 320Gb (Model: ST320LM001) cài lại windows mất dữ liệu

2/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0966397689. Ổ cứng Laptop Western 400Gb (Model: WD4000BEVT) cơ kêu lạch cạch

2/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Tuấn – 01259210788. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb (Model: ST500LM012) hỏng cơ

2/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0983822355. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) hỏng đầu từ

2/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Bình – 0977891584. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb (Model: ST9500424AS) chết cơ

1/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0987804052. Ổ cứng Laptop Hitachi 750GB mất dữ liệu

1/7/2015 Phục hồi dữ liệu cho anh Thành – 01679899100. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng đầu từ

1/7/2015 Khôi phục dữ liệu cho anh Đức – 0978741989. Ổ cứng Maxtor 40GB kêu lạch cạch

1/7/2015 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0988646356. Ổ cứng di động Western 1Tb hỏng đầu từ

3/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button