[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi

29/6 , Tuấn , 0912263336 , Maxtor 40 , Hỏng motor , Ok
29/6 , A. Mạnh , 0942456686 , HTS5410_80 , Lỗi đầu đọc , Ok
29/6 , Tân , 0904364657 , HD322GJ , Kiến chui vào trong , Ok
28/6 , Việt , 0918982220 , HD253GJ , Hỏng cơ , Ok
27/6 , Thắng , 0904340533 , Raid 5_3*160 , Lỗi raid , Ok
27/6 , Quyết , 0975426457 , SP0802N , Hỏng đầu đọc , Ok
27/6 , Bình , 0915518009 , WD800BD , Lỗi 1 đầu đọc , Ok
26/6 , Thành , 0976617881 , HM161HI , Kêu lạch cạch , Ok
26/6 , A. Quang , 0966642068 , HD163GJ , Hỏng cơ , Ok
26/6 , Định , 0979305056 , SP0411 , Ổ cứng lỗi , Ok
24/6 , Hoàng Anh , 979499446 , HD160JJ , Kêu lạch cạch , Ok
24/6 , Tuấn , 0913533218 , WD1600BEVT , Hỏng đầu đọc , Ok
23/6 , Hà , 0913582772 , HTS5410_60 , Hỏng đầu đọc , Ok
23/6 , Việt , 0982008982 , 7200.12_160 , Hỏng đầu đọc , Ok
22/6 , Tuấn Anh , 0988716746 , SCSI 36G , Không nhận ổ , Ok
22/6 , Hòa , 0979999362 , WD1500 , Hỏng đầu đọc , Ok
21/6 , Hải , 0912097174 , HD501LJ , Lỗi đầu đọc , Ok
21/6 , Quang , 0977554650 , HD322GJ , Lỗi cơ , Ok
20/6 , Bình , 0904538129 , WD400 , Kêu lạch cạch , Ok
19/6 , Nam , 0975277147 , ST1000LM024 , Lỗi đầu đọc , Ok
19/6 , Tuấn , 0945225981 , HTS5475_640 , Hỏng đầu đọc , Ok
18/6 , Khách hàng , O9045786xx , 7200.7_80 , Chết cơ , Ok
18/6 , Kiệt , 0904800308 , MK6014 , Hỏng cơ , Ok
18/6 , Mạnh , 0978881221 , Samsung 80 , Lỗi đầu đọc , Ok
18/6 , Quý , 0944480246 , , Cài win mất dữ liệu , Ok
17/6 , Hùng , 0949491619 , Seagate 320 mỏng , Hỏng đầu đọc , Ok
17/6 , Linh , , HD082GJ , Hỏng cơ , Ok
17/6 , Quý , 0989728899 , 7200.10_80 , Hỏng đầu đọc , Ok
15/6 , Giang , 0985133622 , HD322GJ , Hỏng cơ , Ok
14/6 , Cường , 0934584318 , WD2500YS , Hỏng đầu đọc , Ok
14/6 , Lập , 0988392088 , WD3T , Bad nặng , Ok
14/6 , Sang , 0983679586 , 7200.11_500 , Lỗi đầu đọc , Ok
14/6 , Nguyên , 0976073116 , WD400BB , Hỏng cơ , Ok
13/6 , Phương Anh , 0982926283 , MK1652 , Chết cơ , Ok
13/6 , Thành , 091234611991 , WD3200AAJS , Mất dữ liệu , Ok
12/6 , Minh , 0975090393 , WD3000 Tàu , Hỏng cơ , Ok
12/6 , Vinh , 0913556237 , MK5065 , Mất dữ liệu , Ok
12/6 , Huệ , 01258822802 , 7200.9_160 , Hỏng cơ , Ok
12/6 , Hà , 0915493329 , HD161GJ , Hỏng cơ , Ok
12/6 , Quân , 0988011986 , HD322GJ , Hỏng cơ , Ok
11/6 , Lân , 0904499667 , Toshiba 500 , Hỏng đầu đọc , Ok
11/6 , Tuấn Anh , 0985129691 , Box WD1T , Copy đè dữ liệu , Ok
10/6 , Hồng , 0913093390 , SP0802N , Không detect , Ok
10/6 , Phương , 0936609168 , HM500JI , Hỏng đầu đọc , Ok
9/6 , Lợi , 0905099367 , MK3265 , #N/A , Ok
8/6 , Đông , 0914583108 , HD502HJ , Hỏng cơ , Ok
7/6 , Tiến , 0986896891 , WD3200 , Hỏng đầu đọc , Ok
7/6 , Tùng , 0904898966 , WD1600BEVS , Hỏng cơ , Ok
7/6 , Dân , 0915342755 , HD502HJ , Ghost mất dữ liệu , Ok
6/6 , Hùng , 0913688436 , HD322GJ , Chết cơ , Ok
6/6 , Minh , 0982268922 , 7200.10_80 , Cháy mạch , Ok
6/6 , Khánh , 0982968485 , MK3263 , Lỗi đầu đọc , Ok
6/6 , Tâm , 0973661491 , HD161HJ , Lỗi đầu đọc , Ok
5/6 , Tuấn , 0989997680 , HD082GJ , Chết cơ , Ok
5/6 , Bách , 0912440848 , WD500 USB , Hỏng đầu đọc , Ok
5/6 , Nam , 0916898889 , HD161GJ , Hỏng cơ , Ok
4/6 , Tùng Anh , 0968402304 , Hitachi 320G_A7 , Đánh rơi – Lỗi cơ , Ok
4/6 , Hoàng , 0986960246 , WD1600BEVT , Lỗi đầu đọc , Ok
3/6 , Vượng , 0983334017 , WD5000 , , Ok
3/6 , Hòa Đà Nẵng , 905147789 , HD256GJ , , Ok
3/6 , Bách , 0946674673 , HD154UI , , Ok
3/6 , Tuấn , 01238858111 , WD1600AAJS , , Ok
1/6 , Vũ Anh , 0902318688 , Maxtor 20 , , Ok
1/6 , Toản , 0913378718 , WD800AAJS , , Ok

[/table]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button