[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi

29/4 , Hương , 0985790178 , HTS5475_500 Ok
29/4 , Hiến , 0912360805 , 5400.6_320 Ok
27/4 , Kim , 0904172268 , WD3200BPVT
27/4 , Kiên , 0974132936 , MP0804 , , Ok
26/4 , Xuân , 0966666755 , WD3200BEVT , , Ok
26/4 , Lâm , 0932211618 , HD161HJ , , Ok
25/4 , Thắng , 0902289899 , 5400.3_160 , , Ok
25/4 , Minh Anh , 0933941368 , HM641JI , , Ok
24/4 , Ly , 0982624805 , WD10EZRX , , Ok
24/4 , Thiện F87 , 0 , HD253GJ , , Ok
24/4 , Dũng , 0949101888 , WD2500BEVS , , Ok
24/4 , Điệp , 0904616409 , HD082GJ , , Ok
24/4 , Tuấn , 0936286820 , WD3200BMVW , , Ok
24/4 , Hà , 0912019685 , WD1600AAJS , , Ok
23/4 , Cường , 0946311881 , WD1200BEVS , , Ok
23/4 , Việt , 0989659586 , 7200.4_500 , , Ok
23/4 , Bắc , 0913076379 , 5400.3_160 , , Ok
22/4 , Dương , 0485820082 , HM322IX , , Ok
20/4 , Quân , 01677823474 , HD253GJ , , Ok
20/4 , Bắc , 0912157297 , HD163GJ , , Ok
19/4 , Hải , 0913560160 , HD256GJ , , Ok
19/4 , Văn , 0974549031 , WD1600 , , Ok
18/4 , Nam , 0903416617 , HTS5450_500 , , Ok
18/4 , Thưởng , 01676256251 , HTS5450_500 , , Ok
17/4 , Linh , 0936829977 , Box Samsung 500 , , Ok
17/4 , Hòa , 0904866993 , MJA 320 , , Ok
17/4 , Thư , 0968141982 , Hitachi 80 , , Ok
16/4 , Sáng , 0989796953 , HD163GJ , , Ok
15/4 , Sơn , 0978488146 , HD321HJ , , Ok
15/4 , Thuận , 0987822766 , Maxtor 40 SATA , , Ok
15/4 , Thưởng , 0912028339 , WD400 , , Ok
14/4 , B. Thu , 0912730073 , MK1637 , , Ok
14/4 , Viện , 0936178696 , 7200.12_500 , , Ok
13/4 , Hà , 0904158879 , WD1600 , , Ok
13/4 , Dũng , 0912585677 , HD081GJ , , Ok
13/4 , Tú , 0968938693 , HD322GJ , , Ok
13/4 , Hoàng , 0983880609 , WD5000BEVT , , Ok
12/4 , Hiếu , 0962635566 , HD256GJ , , Ok
12/4 , Hải , 0985037668 , HD253GJ , , Ok
12/4 , Tám , 0913510924 , Samsung320 , , Ok
11/4 , Trung , 01659269472 , HD161HJ , , Ok
11/4 , Dương , 0904080783 , 7200,4_500 , , Ok
11/4 , Hiếu , 0982058563 , HD081GJ , , Ok
10/4 , Hoàng Anh , 0988888609 , HD103SJ , , Ok
10/4 , Phương , 0983240191 , WD5000BEVT , , Ok
10/4 , Tùng , 0972202555 , 7200.3_320 , , Ok
9/4 , Trình , 0979662568 , SP0842 , , Ok
9/4 , Tân , 0934522286 , HM321HI , , Ok
9/4 , Diệp , 01229339998 , 7200.4_500 , , Ok
9/4 , Lý , 0912906025 , Seagate 40 , , Ok
8/4 , Duy , 0916891104 , WD3200 , , Ok
7/4 , Dũng , 0904998789 , MK5059 , , Ok
6/4 , Huy , 0983198869 , WD3200BEVT , , Ok
6/4 , Tuấn , 0974346969 , WD5000AAKS , , Ok
4/4 , Hoàng Anh , 0976162053 , HD161GJ , , Ok
4/4 , Hòa , 01666000988 , 5400.6_500 , , Ok
3/4 , Thành , 0976258433 , MK1652 , , Ok
2/4 , Nghĩa , 0916253333 , Hitachi 1T laptop , , Ok

[/table]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button