Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng cứu dữ liệu tháng 4 năm 2013

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 4 năm 2013

[table] Ngày, Khách Hàng, Điện Thoại, Ổ cứng, Tình trạng lỗi, Phục hồi

29/4 , Hương , 0985790178 , HTS5475_500 Ok
29/4 , Hiến , 0912360805 , 5400.6_320 Ok
27/4 , Kim , 0904172268 , WD3200BPVT
27/4 , Kiên , 0974132936 , MP0804 , , Ok
26/4 , Xuân , 0966666755 , WD3200BEVT , , Ok
26/4 , Lâm , 0932211618 , HD161HJ , , Ok
25/4 , Thắng , 0902289899 , 5400.3_160 , , Ok
25/4 , Minh Anh , 0933941368 , HM641JI , , Ok
24/4 , Ly , 0982624805 , WD10EZRX , , Ok
24/4 , Thiện F87 , 0 , HD253GJ , , Ok
24/4 , Dũng , 0949101888 , WD2500BEVS , , Ok
24/4 , Điệp , 0904616409 , HD082GJ , , Ok
24/4 , Tuấn , 0936286820 , WD3200BMVW , , Ok
24/4 , Hà , 0912019685 , WD1600AAJS , , Ok
23/4 , Cường , 0946311881 , WD1200BEVS , , Ok
23/4 , Việt , 0989659586 , 7200.4_500 , , Ok
23/4 , Bắc , 0913076379 , 5400.3_160 , , Ok
22/4 , Dương , 0485820082 , HM322IX , , Ok
20/4 , Quân , 01677823474 , HD253GJ , , Ok
20/4 , Bắc , 0912157297 , HD163GJ , , Ok
19/4 , Hải , 0913560160 , HD256GJ , , Ok
19/4 , Văn , 0974549031 , WD1600 , , Ok
18/4 , Nam , 0903416617 , HTS5450_500 , , Ok
18/4 , Thưởng , 01676256251 , HTS5450_500 , , Ok
17/4 , Linh , 0936829977 , Box Samsung 500 , , Ok
17/4 , Hòa , 0904866993 , MJA 320 , , Ok
17/4 , Thư , 0968141982 , Hitachi 80 , , Ok
16/4 , Sáng , 0989796953 , HD163GJ , , Ok
15/4 , Sơn , 0978488146 , HD321HJ , , Ok
15/4 , Thuận , 0987822766 , Maxtor 40 SATA , , Ok
15/4 , Thưởng , 0912028339 , WD400 , , Ok
14/4 , B. Thu , 0912730073 , MK1637 , , Ok
14/4 , Viện , 0936178696 , 7200.12_500 , , Ok
13/4 , Hà , 0904158879 , WD1600 , , Ok
13/4 , Dũng , 0912585677 , HD081GJ , , Ok
13/4 , Tú , 0968938693 , HD322GJ , , Ok
13/4 , Hoàng , 0983880609 , WD5000BEVT , , Ok
12/4 , Hiếu , 0962635566 , HD256GJ , , Ok
12/4 , Hải , 0985037668 , HD253GJ , , Ok
12/4 , Tám , 0913510924 , Samsung320 , , Ok
11/4 , Trung , 01659269472 , HD161HJ , , Ok
11/4 , Dương , 0904080783 , 7200,4_500 , , Ok
11/4 , Hiếu , 0982058563 , HD081GJ , , Ok
10/4 , Hoàng Anh , 0988888609 , HD103SJ , , Ok
10/4 , Phương , 0983240191 , WD5000BEVT , , Ok
10/4 , Tùng , 0972202555 , 7200.3_320 , , Ok
9/4 , Trình , 0979662568 , SP0842 , , Ok
9/4 , Tân , 0934522286 , HM321HI , , Ok
9/4 , Diệp , 01229339998 , 7200.4_500 , , Ok
9/4 , Lý , 0912906025 , Seagate 40 , , Ok
8/4 , Duy , 0916891104 , WD3200 , , Ok
7/4 , Dũng , 0904998789 , MK5059 , , Ok
6/4 , Huy , 0983198869 , WD3200BEVT , , Ok
6/4 , Tuấn , 0974346969 , WD5000AAKS , , Ok
4/4 , Hoàng Anh , 0976162053 , HD161GJ , , Ok
4/4 , Hòa , 01666000988 , 5400.6_500 , , Ok
3/4 , Thành , 0976258433 , MK1652 , , Ok
2/4 , Nghĩa , 0916253333 , Hitachi 1T laptop , , Ok

[/table]
Khách hàng cứu dữ liệu tháng 4 năm 2013
Xin mời bình chọn!

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *