[five_sixth_last]WD1T SPCX

– 29/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trịnh – 0966090683. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 29/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Phương – 0968218926. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng cơ. Dữ liệu phục hồi thành công ngay trong ngày

– 29/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Bách – 0936408649. Ổ cứng Maxtor 40GB. Hỏng cơ, không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 29/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Khuê – 0983440409. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 29/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Quỳnh – 01689912630. Ổ cứng di động Seagate 500Gb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 28/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Sơn 0912347328. Ổ cứng di động Seagate 1Tb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 28/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0903498338. Ổ cứng Samsung 2Tb (Model: HD204UI) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 28/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0975348288. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 28/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Vinh – 0979609641. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5003ABYX) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 28/11/2014 Cứu dữ liệu cho khách hàng – 0915444616. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng đầu đọc

– 27/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0986032042. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 27/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quân – 0914521010. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) lỗi cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 27/11/2014 Cứu dữ liệu cho chị Chung – 0984862854. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 27/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Long – 0984001551. Ổ cứng Seagate 1Tb bad nặng, dữ liệu bị xóa. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày.

– 27/11/2014 Khôi phục dữ liệu USB cho anh Chiến 0966240218. USB 16Gb format mất dữ liệu. Khách hàng chờ lấy ngay

– 27/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tú – 0904304263. Ổ cứng di động samsung 320Gb (Model: HM321HX) chết cơ

– 26/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Khánh – 0904445618. Ổ cứng Laptop Western 60Gb (Model: WD600BEVS) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 26/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 01672329107. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công ngay trong ngày

– 26/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Viết – 0974564997. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EARX) ghost nhầm vào phân vùng chứa dữ liệu. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 26/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0983735348. Ổ cứng Western 500Gb (Model:WD5000AAKX) Bad nặng. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 26/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyết – 0965766790. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi đầu đọc

– 25/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 0906688766. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065) hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 25/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Trang – 01646576337. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 25/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trung 0989087303 Ổ cứng Seagate 500Gb (Model:ST500DM002) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 24/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trọng – 0976996792. Ổ cứng Lapotp Seagate 320Gb chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 24/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Nghiêm – 0972603968. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) hỏng không nhận. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 24/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0904895397. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc

– 24/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Bắc 0982113568. Ổ cứng di động Western 1Tb bad sector, đã fomat copy đè 13Gb dữ liệu

– 22/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thắng – 0904867755. Ổ cứng Laptop Samsung 1Tb (Model: ST1000LM024) lỗi đầu đọc

– 22/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Huy – 0978158712. Ổ cứng laptop Hitachi 500G chết cơ

– 21/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dương – 0979130451. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 21/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh khách hàng – 09045786xx. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 20/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuân – 0912785710. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 20/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn Anh – 01698356923 máy laptop HP recover windows bản quyền mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 19/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Minh – 0918247164. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb chết cơ

– 19/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dương – 01656052513. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5061GSY) bad, mất dữ liệu

– 19/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Quang – 0985545691. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 18/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hiếu – 0966 993 433 Seagate 7200.12_500

– 17/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 987533805. Ổ cứng laptop Samsung 640Gb ổ bị bad, Recover mất dữ liệu

– 15/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Quyền – 0904863766. Ổ cứng Seagate 160Gb đầu đọc lỗi

– 15/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thức – 01698917XXX. Ổ cứng laptop Fujitsu 250Gb (Model: MJA2250BH) hỏng đầu đọc (khách hàng yêu cầu ẩn thông tin)

– 15/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0988083410. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch

– 15/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Nhi – 01663728954. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb đầu đọc lỗi

– 15/11/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Hải – 0989538781. Ổ cứng Laptop Samsung 250Gb Bad sector đã format dữ liệu

– 14/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 01685689090. Ổ cứng Toshiba 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 14/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho chú Nam – 0913214126. Ổ cứng máy laptop sony vaio cài windows mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng trong ngày

– 13/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Vinh – 0916466655. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng không nhận ổ cứng

– 12/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trường – 0976572720. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BMVW) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 12/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tránh – 0989748333. Ổ cứng Seagate 250Gb lỗi không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 12/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Bình – 0983161881. Ổ cứng Hitachi 80Gb chết cơ kêu lạch cạch

– 11/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiển – 0942300985. Ổ cứng seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 11/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiệu – 0983426929. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 11/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Lân – 0983603447. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EFRX) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 11/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0976453669. Ổ cứng Seagate 500Gb hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 10/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuân – 0912909607. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD5000BPKT) hỏng cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày làm việc

– 10/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0912588XXX. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 9/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Xuân – 0919790190. Ổ cứng Seagate 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu. Khách hàng chờ lấy ngay

– 8/11/2014 Cứu dữ liệu cho ông Sung Pei Yung – 0936150616. Ổ cứng laptop Western 1Tb (Model: WD10SPCX) chết cơ

– 8/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dân 0978990345. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EADS) hỏng đầu đọc

– 8/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Tùng – 0986593618. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) đầu đọc lỗi

– 7/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0989909455. Ổ cứng di động Seagate 1Tb chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 7/11/2014 Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Toàn – 0914935822. Ổ cứng Laptop Western 160Gb (Model: WD1600BEVE) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 7/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0904550780. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3259GSX) lỗi đầu đọc

– 7/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0965264234. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD162HJ) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 6/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đức – 01668928909. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3265) hỏng không nhận ổ cứng

– 5/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hiền_TP.HCM – 0978779963. Ổ cứng di động Western 1Tb đầu đọc lỗi.

– 5/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuấn – 0983064118. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) hỏng không nhận. Dữ liệu lấy ngay trong ngày

– 5/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Công – 0904159484. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD082GJ) kiến chui vào bên trong ổ cứng

– 5/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hải – 0936363684. Ổ cứng Seagate 1Tb chạy MAC lỗi mất dữ liệu. Khách hàng chờ lấy dữ liệu luôn

– 5/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Sinh – 0902181646. Ổ cứng laptop máy sony vaio recovery windows 8 mất dữ liệu. Đã can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu khôi phục ngay trong ngày

– 4/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thuyết – 0904493883. Ổ cứng di động Western 2Tb hỏng đầu đọc

– 4/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Ba – 0913486986. Ổ cứng Western 320Gb (model: WD3200AAJS) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu khôi phục thành công ngay trong ngày

– 4/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Thanh – 0966653336. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5059GSXP) lỗi mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 4/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Huy – 0966889268. Ổ cứng Seagate 500Gb bad nặng. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 3/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuyền – 0988757124. Ổ cứng 160Gb bị mất dữ liệu mail outlook

– 3/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hiếu – 01692312433. Ổ cứng Wesrtern 2Tb ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày làm việc

– 3/11/2014 Cứu dữ liệu cho khách hàng 0928XXX911 – Hải Phòng. Ổ cứng Western 1Tb lỗi mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày làm việc

– 3/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Chí 0985548777. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model: ST500DM002) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày làm việc

– 1/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0936958688. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model: ST250DM000) hỏng không nhận ổ cứng

– 1/11/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Đồng – 01657525526. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EZEX) chết cơ

– 1/11/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thanh – 0975553679. Ổ cứng Samsung 500Gb Ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 1/11/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đông – 0989509113. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button