Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khách hàng cứu dữ liệu tháng 9 năm 2014

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 9 năm 2014

WD2T

– 30/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0982007108. Ổ cứng di động Western 2Tb đánh rơi lỗi đầu đọc

– 30/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Công – 0976741256. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 30/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyền – 0914939995. Ổ cứng laptop Western 160Gb (Model: WD1600BEVT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 30/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 01234262222. Ổ cứng di động Western 2Tb lỗi đầu đọc

– 30/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quang -0915709527. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 30/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuyền – 0966584504. Ổ cứng Seagate 250 hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 29/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dương – 0919414922. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb hỏng đầu đọc

– 29/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Xa – 0919187588. Ổ cứng laptop Samsung 250Gb (Model:HM250HI) chết cơ

– 29/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dương – 0987700183. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ do kiến chui vào bên trong ổ cứng

– 29/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0984221055. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200BEVT) chết cơ

– 27/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đà -0989822968. Ổ cứng Seagate 2Tb lỗi cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 27/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Xuân – 0963000906. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 26/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Vương – 0904328678. Ổ cứng Seagate 320Gb lỗi đầu đọc

– 26/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0988881509. Ổ cứng Samsngu 320Gb (Model: HD322GJ) chết cơ do kiên chui vào bên trong ổ cứng. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 25/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 0978930943. Ổ cứng Toshiba (Model:MQ01ABF050) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 25/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0916003005. Ổ cứng samsung 40Gb bad nặng

– 25/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Vụ – 0913192166. Ổ cứng Seagate 250Gb ghost nhầm nất dữ liệu

– 25/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàn 0975677730. Ổ cứng Western 80Gb hỏng không nhận

– 25/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Du – 0982239383. Ổ cứng Western 40Gb (Model: WD400BB) kêu lạch cạch

– 24/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0987448512. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng không nhận ổ cứng

– 24/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0904266007. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10TMVW) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 24/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Học – 0904639352. Ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

– 24/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Oanh – 0904149179 Box Trancend 1Tb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 24/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Vũ – 0983270729. Ổ cứng Laptop Hitachi 40Gb hỏng đầu đọc

– 23/9/2014 Cứu dữ liệu cho chị Thảo – 0902283982. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 23/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Liên – 0943181672. Ổ cứng Laptop Western 640Gb (Model:WD6400BPVT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 23/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0928885888. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng đầu đọc

– 23/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Lĩnh – 0913215097. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) bad, ghost nhầm đè dữ liệu

– 23/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 01686388326. Ổ cứng 2Tb mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu làm gấp trả trong ngày

– 23/9/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho chị Ly -0903247559. Ổ cứng di động Toshiba 500Gb (Model: MQ01UBD050) chết cơ

– 23/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Điệp – 0989827936. Ô cứng laptop Hitachi 80Gb mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 23/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0903466987. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb khôi phục windows 8 mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 22/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hòa – 01684009826. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) không nhận ổ

– 22/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0966307997. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model:MQ01ABD050) lỗi đầu đọc

– 22/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trưởng – 0975011286. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi cơ

– 22/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0912105235. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) chết cơ

– 22/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Đông – 0974588883. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EADS) chết cơ

– 20/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoàn – 0943682003. Ổ cứng Western 1Tb mất dữ liệu

– 20/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 01687619620. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5059GSXP) không nhận ổ

– 20/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0983886989. Ổ cứng Laptop Seagate 60GB cài windows mất dữ liệu

– 20/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tải – 0987600041. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ

– 20/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trìu – 0988405070. Ổ cứng Maxtor 40GB hỏng motor

– 19/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 01633796668. Ổ cứng Seagate 250Gb không nhận, đã can thiệp nơi khác không thành công. Dữ liệu phục hồi cho khách hàng ngay trong ngày

– 19/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Cương – 0973348480. Ổ cứng laptop Samsung 320Gb (Model: HM320HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 19/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0977175887. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3275GSX) đầu đọc bị lỗi

– 19/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tỉnh 0908036368. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 19/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0948833995. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEKT) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 19/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tỉnh – 0917379886. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 18/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Chiến – 01222366951. Ổ cứng laptop Toshiba 1Tb recover windows 8 mất dữ liệu

– 18/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0989992318. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ, đã tháo cơ nơi khác can thiệp không thành công

– 18/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tiến – 0948092369. Ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

– 17/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trọng – 0984962624. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 16/9/2014 Cứu dữ liệu cho chị Thảo – 0989416083. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model:WD3200BEVT)

– 16/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thái – 01666002889. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BMVV) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 16/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Toán – 01679240484. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 15/9/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hương – 0916122288. Ổ cứng di động Seagate 500Gb đánh rơi lỗi cơ

– 15/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – 0942009565. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch

– 15/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh – Quyền 0989524889. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb hỏng đầu đọc

– 15/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Duy – 0946511333. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc

– 15/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0987792479 Maxtor 80GB cài windows nhầm ổ D

– 13/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Công – 0904159484. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 13/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0904135964. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 13/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho Duy – 0967234900. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) Đầu đọc lỗi bad nặng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 13/9/2014 Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho chị Lan – 0979698275. Thẻ nhớ SD mini 8GB dữ liệu bị xóa và chép đè

– 13/9/2014 Cứu dữ liệu cho chú Sinh – 0966353868. Ổ cứng Samssung 80Gb chết cơ, đã tháo cơ nơi khác can thiệp nhưng không thành công

– 12/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Chiến – 0973159706. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 12/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thành – 0942603733. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ

– 11/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0912348763. Ổ cứng Seagate 1TB chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 11/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0904233888. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD251HJ) cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày.

– 11/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0984096386. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800AAJS) không nhận. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 11/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Bính – 0968999434. Ổ cứng Western 320Gb chia lại ổ cứng mất dữ liệu

– 10/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 0997890668. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ chết mạch

– 10/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Phước – 0912216731. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) lỗi đầu đọc

– 10/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0913578025. Ổ cứng Western 320G (Model: WD3200AAJS) cơ kêu lạch cạch, mặt đĩa kém. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 9/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0983576929. Ổ cứng Samsung 320Gb chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 9/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0969289998. Mất dữ liệu cho ghost nhầm. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 9/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Phước – 0912216731. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) lỗi đầu đọc.

– 8/9/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Học – 0966464820. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 2 ngày

– 8/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0903293160. Ổ cứng samsung 40Gb hỏng không nhận. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 8/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Diện – 0944041248. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 8/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 01684042706. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 8/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hằng – 0936471066. Ổ cứng Western 500Gb mất dữ liệu

– 6/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Vũ – 0987800216. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) chết cơ. Dữ liệu phục hồi đầy đủ sau 2 ngày

– 6/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thụy – 0982433658. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600BEVT) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 6/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0918839696. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAJS) đầu đọc lỗi. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 6/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Long – 01688552618. Ổ cứng Western 320Gb (Trung Quốc) hỏng mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 6/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Thủy – 0947946159. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 5/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0913052052. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model:HD502IJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 5/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Bình – 0968688618. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) Bad nặng do lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 5/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hãn – 0972902069. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi và trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 5/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0973340379. Ổ cứng Western 160G (Model: WD1600AAJS) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 5/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hòa – 0989741369. Ổ cứng laptop Toshiba 640G (Model: MK6461GSYN) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 5/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Sáng – 0904806398. Ổ cứng laptop Hitachi 500G lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 4/9/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Quân – 0949940488. Ổ cứng Western 40G chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 4/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0904960268. Ổ cứng Samsung 160Gb hỏng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 4/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cát – 0979191966. Máy laptop sony vaio khôi phục windows bản quyền mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngày trong ngày

– 4/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Học – 0966464820. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ

– 4/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quang – 0983772664. Ổ cứng ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngày trong ngày

– 3/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0936239786. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXN) recover mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi và trả khách hàng ngay trong ngày

– 3/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0978447190. Ổ cứng Samsung 40G lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 3/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0912569263. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb lỗi đầu đọc

– 1/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0987898690. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 1/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thao – 0982006996. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD500BEVT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 9 năm 2014
Xin mời bình chọn!

Bạn có thể tìm bài viết về khôi phục dữ liệu theo các từ:

  • cuudulieuhdd com

About Hardware Data

Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam chuyên phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng, chết cơ, lỗi cơ. Mỗi tháng chúng tôi thực hiện thành công trên 100 ca cứu dữ liêu cho khách hàng. Tự hào là đơn vị đáp ứng yêu cầu phục hồi dữ liệu của khách hàng lớn nhất Việt Nam. Xin tham khảo từ khách hàng của chúng tôi tại đây: https://cuudulieuhdd.com/category/khach-hang

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …