WD2T

– 30/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0982007108. Ổ cứng di động Western 2Tb đánh rơi lỗi đầu đọc

– 30/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Công – 0976741256. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 30/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quyền – 0914939995. Ổ cứng laptop Western 160Gb (Model: WD1600BEVT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 30/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Trung – 01234262222. Ổ cứng di động Western 2Tb lỗi đầu đọc

– 30/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Quang -0915709527. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 30/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tuyền – 0966584504. Ổ cứng Seagate 250 hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 29/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dương – 0919414922. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb hỏng đầu đọc

– 29/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Xa – 0919187588. Ổ cứng laptop Samsung 250Gb (Model:HM250HI) chết cơ

– 29/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dương – 0987700183. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ do kiến chui vào bên trong ổ cứng

– 29/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0984221055. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200BEVT) chết cơ

– 27/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Đà -0989822968. Ổ cứng Seagate 2Tb lỗi cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 27/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Xuân – 0963000906. Ổ cứng Laptop Seagate 500Gb (Model: ST500LT012) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 26/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Vương – 0904328678. Ổ cứng Seagate 320Gb lỗi đầu đọc

– 26/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Long – 0988881509. Ổ cứng Samsngu 320Gb (Model: HD322GJ) chết cơ do kiên chui vào bên trong ổ cứng. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 25/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 0978930943. Ổ cứng Toshiba (Model:MQ01ABF050) hỏng không nhận ổ cứng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 25/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Cường – 0916003005. Ổ cứng samsung 40Gb bad nặng

– 25/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Vụ – 0913192166. Ổ cứng Seagate 250Gb ghost nhầm nất dữ liệu

– 25/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàn 0975677730. Ổ cứng Western 80Gb hỏng không nhận

– 25/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Du – 0982239383. Ổ cứng Western 40Gb (Model: WD400BB) kêu lạch cạch

– 24/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Huy – 0987448512. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) hỏng không nhận ổ cứng

– 24/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0904266007. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10TMVW) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 24/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Học – 0904639352. Ổ cứng Maxtor 40GB chết cơ

– 24/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Oanh – 0904149179 Box Trancend 1Tb lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 24/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Vũ – 0983270729. Ổ cứng Laptop Hitachi 40Gb hỏng đầu đọc

– 23/9/2014 Cứu dữ liệu cho chị Thảo – 0902283982. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AAKX) chết cơ

– 23/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Liên – 0943181672. Ổ cứng Laptop Western 640Gb (Model:WD6400BPVT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 23/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tùng – 0928885888. Ổ cứng Seagate 80Gb hỏng đầu đọc

– 23/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Lĩnh – 0913215097. Ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEVT) bad, ghost nhầm đè dữ liệu

– 23/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Tùng – 01686388326. Ổ cứng 2Tb mất dữ liệu. Khách hàng yêu cầu làm gấp trả trong ngày

– 23/9/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho chị Ly -0903247559. Ổ cứng di động Toshiba 500Gb (Model: MQ01UBD050) chết cơ

– 23/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Điệp – 0989827936. Ô cứng laptop Hitachi 80Gb mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 23/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0903466987. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb khôi phục windows 8 mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 22/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hòa – 01684009826. Ổ cứng di động Western 1Tb (Model: WD10JMVW) không nhận ổ

– 22/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0966307997. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model:MQ01ABD050) lỗi đầu đọc

– 22/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trưởng – 0975011286. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi cơ

– 22/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 0912105235. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD322GJ) chết cơ

– 22/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Đông – 0974588883. Ổ cứng Western 1Tb (Model: WD10EADS) chết cơ

– 20/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hoàn – 0943682003. Ổ cứng Western 1Tb mất dữ liệu

– 20/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 01687619620. Ổ cứng Laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5059GSXP) không nhận ổ

– 20/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hùng – 0983886989. Ổ cứng Laptop Seagate 60GB cài windows mất dữ liệu

– 20/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tải – 0987600041. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ

– 20/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trìu – 0988405070. Ổ cứng Maxtor 40GB hỏng motor

– 19/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Dũng – 01633796668. Ổ cứng Seagate 250Gb không nhận, đã can thiệp nơi khác không thành công. Dữ liệu phục hồi cho khách hàng ngay trong ngày

– 19/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Cương – 0973348480. Ổ cứng laptop Samsung 320Gb (Model: HM320HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 19/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0977175887. Ổ cứng Laptop Toshiba 320Gb (Model: MK3275GSX) đầu đọc bị lỗi

– 19/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tỉnh 0908036368. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 19/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Sơn – 0948833995. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEKT) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 2 ngày

– 19/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tỉnh – 0917379886. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 18/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Chiến – 01222366951. Ổ cứng laptop Toshiba 1Tb recover windows 8 mất dữ liệu

– 18/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Linh – 0989992318. Ổ cứng samsung 500Gb (Model: HD502HJ) chết cơ, đã tháo cơ nơi khác can thiệp không thành công

– 18/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tiến – 0948092369. Ổ cứng Samsung 160GB chết cơ

– 17/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Trọng – 0984962624. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: HD082GJ) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 16/9/2014 Cứu dữ liệu cho chị Thảo – 0989416083. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model:WD3200BEVT)

– 16/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thái – 01666002889. Ổ cứng di động Western 500Gb (Model: WD5000BMVV) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 16/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Toán – 01679240484. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 15/9/2014 Cứu dữ liệu cho chị Hương – 0916122288. Ổ cứng di động Seagate 500Gb đánh rơi lỗi cơ

– 15/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – 0942009565. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch

– 15/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh – Quyền 0989524889. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb hỏng đầu đọc

– 15/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Duy – 0946511333. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc

– 15/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0987792479 Maxtor 80GB cài windows nhầm ổ D

– 13/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Công – 0904159484. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ

– 13/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0904135964. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 13/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho Duy – 0967234900. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) Đầu đọc lỗi bad nặng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 13/9/2014 Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho chị Lan – 0979698275. Thẻ nhớ SD mini 8GB dữ liệu bị xóa và chép đè

– 13/9/2014 Cứu dữ liệu cho chú Sinh – 0966353868. Ổ cứng Samssung 80Gb chết cơ, đã tháo cơ nơi khác can thiệp nhưng không thành công

– 12/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Chiến – 0973159706. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc

– 12/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thành – 0942603733. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ

– 11/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0912348763. Ổ cứng Seagate 1TB chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 11/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0904233888. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD251HJ) cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày.

– 11/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0984096386. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800AAJS) không nhận. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 11/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Bính – 0968999434. Ổ cứng Western 320Gb chia lại ổ cứng mất dữ liệu

– 10/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 0997890668. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ chết mạch

– 10/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Phước – 0912216731. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) lỗi đầu đọc

– 10/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0913578025. Ổ cứng Western 320G (Model: WD3200AAJS) cơ kêu lạch cạch, mặt đĩa kém. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 9/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0983576929. Ổ cứng Samsung 320Gb chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày

– 9/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0969289998. Mất dữ liệu cho ghost nhầm. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày

– 9/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Phước – 0912216731. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) lỗi đầu đọc.

– 8/9/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Học – 0966464820. Ổ cứng Seagate 250Gb chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 2 ngày

– 8/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0903293160. Ổ cứng samsung 40Gb hỏng không nhận. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 8/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Diện – 0944041248. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 8/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Dũng – 01684042706. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 8/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho chị Hằng – 0936471066. Ổ cứng Western 500Gb mất dữ liệu

– 6/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Vũ – 0987800216. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) chết cơ. Dữ liệu phục hồi đầy đủ sau 2 ngày

– 6/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Thụy – 0982433658. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600BEVT) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 6/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0918839696. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAJS) đầu đọc lỗi. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày

– 6/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Long – 01688552618. Ổ cứng Western 320Gb (Trung Quốc) hỏng mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 6/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho chị Thủy – 0947946159. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu

– 5/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Trường – 0913052052. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model:HD502IJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 5/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Bình – 0968688618. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) Bad nặng do lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 5/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Hãn – 0972902069. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi và trả cho khách hàng ngay trong ngày

– 5/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0973340379. Ổ cứng Western 160G (Model: WD1600AAJS) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 5/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hòa – 0989741369. Ổ cứng laptop Toshiba 640G (Model: MK6461GSYN) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày

– 5/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Sáng – 0904806398. Ổ cứng laptop Hitachi 500G lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày

– 4/9/2014 Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Quân – 0949940488. Ổ cứng Western 40G chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 4/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Hưng – 0904960268. Ổ cứng Samsung 160Gb hỏng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày

– 4/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Cát – 0979191966. Máy laptop sony vaio khôi phục windows bản quyền mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngày trong ngày

– 4/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Học – 0966464820. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ

– 4/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Quang – 0983772664. Ổ cứng ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngày trong ngày

– 3/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0936239786. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXN) recover mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi và trả khách hàng ngay trong ngày

– 3/9/2014 Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0978447190. Ổ cứng Samsung 40G lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày

– 3/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Long – 0912569263. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb lỗi đầu đọc

– 1/9/2014 Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0987898690. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

– 1/9/2014 Phục hồi dữ liệu cho anh Thao – 0982006996. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD500BEVT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

Call Now Button