Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 640Gb đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 640Gb đầu từ lỗi

– Ngày 30/1/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Bình – 0979557133. Ổ cứng laptop Hiatchi 640Gb. Theo môi tả của khách hàng ổ cứng bị treo, không truy xuất được dữ liệu. Chúng tôi xác định nguyên nhân ổ cứng bị Bad sector nặng, đầu từ đọc kém. Sau khi tiến hành khôi phục chúng tôi đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 640Gb đầu từ lỗi
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *