Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 640Gb đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 640Gb đầu từ lỗi

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 640Gb đầu từ lỗi
Xin mời bình chọn!

– Ngày 30/1/2016 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Bình – 0979557133. Ổ cứng laptop Hiatchi 640Gb. Theo môi tả của khách hàng ổ cứng bị treo, không truy xuất được dữ liệu. Chúng tôi xác định nguyên nhân ổ cứng bị Bad sector nặng, đầu từ đọc kém. Sau khi tiến hành khôi phục chúng tôi đã bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

cứu dữ liệu

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *