Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB bad nặng

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB bad nặng

– Ngày 21/3/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop cho chị Minh – 0974854876. Ổ cứng laptop Hitachi 500GB. Ổ cứng trong tình trạng không vào được windows. Nguyên nhân ổ cứng bị bad nặng. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu kế toán cho khách hàng sau 1 ngày.

lấy lại dữ liệu hitachi 500GB

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB bad nặng
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *