Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB Bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB Bad sector

– Ngày 5/3/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Lâm – 0904752122. Ổ cứng laptop Hitachi 500GB model: HTS725050A9A3. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng mất dữ liệu do trong quá trình chạy Recovery đã thao tác nhầm. Ngoài ra chúng tôi kiểm tra xác định được ổ cứng của khách hàng còn bị Bad sector. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu HTS725050A9A3

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *