Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB Bad sector

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop Hitachi 500GB Bad sector

– Ngày 5/3/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Lâm – 0904752122. Ổ cứng laptop Hitachi 500GB model: HTS725050A9A3. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng mất dữ liệu do trong quá trình chạy Recovery đã thao tác nhầm. Ngoài ra chúng tôi kiểm tra xác định được ổ cứng của khách hàng còn bị Bad sector. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu HTS725050A9A3

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *