– Ngày 26/9/2017 cứu dữ liệu máy chủ cho chị Xuân ở Hải Phòng – O985609726. Máy chủ IBM sử dụng ổ cứng 1TB chuẩn SATA bị virus tấn công mã hóa toàn bộ dữ liệu (virus mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc), đổi đuôi file data thành đuôi lạ. Sau 1 ngày làm việc chúng tôi đã giải mã toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

6859 SATA 1TB bị virus mã hóa

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button