– Ngày 11/6/2019 cứu dữ liệu Nas cho chị Thảo – 09436xx433. NAS sử dụng 2 ổ cứng Hitachi 4TB model: HUS726040ALE610, cấu hình Raid0. Theo khách hàng mô tả hệ thống Nas bị virus mã hóa tấn công qua máy trạm. Sau khi bị virus tống tiền tấn công khách hàng đã xóa cấu hình Raid và rebuild lại. Việc phục hồi dữ liệu trở lên khó khăn hơn. Nắm rõ được tình hình, kỹ thuật chia công việc ra làm 2 bước.

Bước 1: Tìm lại cấu hình Raid, sau đó phục hồi dữ liệu đã mất.

Bước 2: Sau khi khôi phục xong dữ liệu, công việc tiếp theo là giải mã dữ liệu đã bị virus mã hóa.

Sau 2 ngày cố gắng công ty TNHH Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã phục hồi file bị virus mã hóa thành công và bàn giao lại cho khách hàng.

Cứu dữ liệu Raid0 Hitachi 4TB mất cấu hình, virus mã hóa

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button