Ngày 17/5/2018 khôi phục dữ liệu máy chủ cho anh Tuấn – O966410295. Máy chủ chạy 2 ổ cứng Western 2TB model: WD20EARX, được cấu hình Raid0. Qua kiểm tra thấy 1 ổ cứng lỗi, một ổ cứng bị bad. Toàn bộ dữ liệu của anh Tuấn được chúng tôi phục hồi lại thành công.

7790 Raid0 ổ lỗi

 

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button