Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu box di động Touro 500GB format nhầm

Cứu dữ liệu box di động Touro 500GB format nhầm

– Ngày 14/5/2016 cứu dữ liệu box di động cho anh Hưng – 0982869996. Box di động Touro 500GB mất dữ liệu do ổ cứng của khách hàng bị format và đã ghi đè dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu box Touro 500GB

Cứu dữ liệu box di động Touro 500GB format nhầm
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *