– Ngày 14/5/2016 cứu dữ liệu box di động cho anh Hưng – 0982869996. Box di động Touro 500GB mất dữ liệu do ổ cứng của khách hàng bị format và đã ghi đè dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu box Touro 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button