Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu box di động Touro 500GB format nhầm

Cứu dữ liệu box di động Touro 500GB format nhầm

Cứu dữ liệu box di động Touro 500GB format nhầm
Xin mời bình chọn!

– Ngày 14/5/2016 cứu dữ liệu box di động cho anh Hưng – 0982869996. Box di động Touro 500GB mất dữ liệu do ổ cứng của khách hàng bị format và đã ghi đè dữ liệu. Chúng tôi đã phục hồi dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

cứu dữ liệu box Touro 500GB

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *