Dữ liệu camera bị ghi đè và mất là tình trạng phổ biến trong việc sử dụng camera. Bạn chưa thực hiện sao lưu và cần lấy lại video đã mất, từ đó bạn cần phải tìm cách cứu dữ liệu camera bị ghi đè

1. Tại sao ổ cứng camera bị ghi đè

Camera là một thiết bị theo dõi được sử dụng phổ biến trong các cơ quan, tổ chức nhằm quản lý không gian. Nó là một thiết bị an ninh không thể thiếu giúp bạn kiểm soát trật tự và đảm bảo an ninh, tránh mọi trường hợp xấu xảy ra.

cứu dữ liệu camera bị ghi đè

Camera hoạt động quay hình ảnh và lưu trữ liên tục, ổ cứng sử dụng trong camera cũng hoạt động ghi lại theo cơ chế quay vòng. Mỗi ổ cứng đều có một dung lượng nhất định, khi nó đã lưu đầy thì sẽ tự động xóa toàn bộ dữ liệu cũ và tiếp tục lưu trữ trên đĩa. Như vậy khi ổ cứng bắt đầu ghi một chu kỳ mới thì những dữ liệu cũ trên đĩa sẽ bị ghi đè.

2. Có thể cứu dữ liệu camera bị ghi đè không?

Việc ghi đè dữ liệu trên ổ đĩa cứng hiện nay hoàn toàn chưa có khả năng phục hồi. Vì vậy khi bạn đã để dữ liệu mới ghi đè lên dữ liệu cũ thì việc khôi phục không thể được tiến hành. Để lưu trữ lại dữ liệu, buộc bạn phải tiến hành sao lưu và để tiện ích hơn thì bạn nên chọn lựa dung lượng ổ cứng lớn để có thời gian lưu trữ lâu hơn. Để sao lưu bạn có thể sử dụng một ổ cứng ngoài, một thiết bị lưu trữ hoặc tiện ích đám mây.

cứu dữ liệu camera bị ghi đè

Cứu dữ liệu camera bị ghi đè chưa có giải pháp để thực hiện, bạn chỉ có thể khắc phục và hạn chế trường hợp này xảy ra khi thực hiện sao lưu dữ liệu. Khi ổ cứng đã ghi đầy và xóa hết dữ liệu mà chưa thực hiện ghi dữ liệu mới hoặc mới ghi một phần nhỏ, để khôi phục dữ liệu bạn nên ngừng ngay hoạt động của ổ cứng và mang ổ cứng đến các trung tâm cứu dữ liệu. Không nên thực hiện chạy các phần mềm cứu dữ liệu ổ cứng trên mạng, vì điều này có thể làm hỏng cấu trúc dữ liệu, bạn không thể cứu được dữ liệu mà còn làm tình hình trở lên nghiêm trọng hơn.

Cách tốt nhất là bạn mang ổ cứng đến các trung tâm cứu dữ liệu để có thể thực hiện cứu dữ liệu ổ cứng bị ghi đè và thường xuyên sao lưu dữ liệu.

4.4/5 - (8 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button