Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB mất dữ liệu
Xin mời bình chọn!

– 17/2/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Nam – 0966661391. Ổ cứng Western Green 2TB model: WD20EZRX. Theo mô tả của khách hàng do thao tác nhầm trong quá trình cài Windows nên tất cả 3 phân vùng của ổ cứng gộp lại thành một phân vùng chứa Windows. Chúng tôi tiến hành phục hồi lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng và bàn giao lại sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *