– Ngày 25/1/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb cho anh Tuấn Anh – 01234992266. Theo mô tả của khách hàng do máy tính dùng bị chậm nên khách hàng đã ghost lại, trong quá trình ghost khách hàng đã thao tác nên toàn bộ dữ liệu của khách hàng bị mất. Qua kiểm tra chúng tôi xác định được ổ cứng bị bad sector + ghost nhầm mất dữ liệu. Chúng tôi đã tiến hành phục hồi dữ liệu trong ngày và bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng vào ngày hôm sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button