Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop 500GB Recovery nhầm

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Desktop 500GB Recovery nhầm

– Ngày 24/2/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho chị Mỹ Anh – 0976118718. Ổ cứng Desktop Samsung 500Gb model: HD502HJ. Ổ cứng mất dữ liệu do khách hàng thao tác sai trong quá trình chạy Recovery, tất cả các phân vùng gộp lại thành 1 phân vùng Windows. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được phục hồi và bàn giao lại cho khách hàng trong ngày.

phục hồi dữ liệu

 

Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *