Phục hồi dữ liệu máy chủ IBM sử dụng 6 ổ cứng hỏng card Raid

– Ngày 20/12/2018 phục hồi dữ liệu máy chủ IBM cho anh Hợi – O977340184. Máy chủ IBM sử dụng 6 ổ cứng được chia làm 2 mảng Raid, mảng Raid1 sử dụng 2 ổ cứng SAS 300GB, mảng còn lại Raid5 sử dụng 4 ổ cứng SAS 73.4GB. Anh Hợi cho biết máy chủ IBM bị hỏng Card Raid nên không thể truy xuất được dữ liệu. Theo yêu cầu khách hàng CuudulieuHDD phục hồi và bàn giao lại dữ liệu cho khách hàng.

8836 Server IBM ổ

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button