– Ngày 7/12/2017 công ty khôi phục dữ liệu Việt Nam tiếp nhận cứu dữ liệu máy chủ HP cho anh Mạnh – O947098030. Máy chủ HP chạy 2 mảng Raid, 1 mảng Raid5 sử dụng 3 ổ cứng SAS 72GB để chạy hệ điều hành, mảng Raid5 còn lại sử dụng 4 ổ cứng SAS 300GB dùng để lưu dữ liệu. Theo mô tả của anh Mạnh, trước khi máy chủ lỗi có biểu hiện rất chậm. Anh nghĩ do card raid lên đã tiến hành update card raid lên version mới. Sau khi khởi động lại, cả hai mảng raid đều báo lỗi. Sau khi kiểm tra xác định 1 ổ cứng bị lỗi, hai ổ cứng bị bad và đây là nguyên nhân khiến server truy cập dữ liệu chậm, và sau khi update card raid và khởi động lại, máy bị mất cấu hình Raid. Do đặc thù sử dụng nhiều phần mềm rất khó khăn trong việc cài mới và cấu hình lại, khách hàng yêu cầu hồi phục cả hệ điều hành. Sau 1 ngày hệ điều hành và dữ liệu đã được khôi phục theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi đã cài đặt mảng raid mới copy toàn bộ dữ liệu phục hồi được và bàn giao cho khách hàng đúng thời hạn.

khôi phục dữ liệu server raid 5

khôi phục dữ liệu server raid 5

5/5 - (4 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button