– Ngày 6/7/2019 Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam có tiếp nhận 2 ổ cứng SAS 300GB của chị Kiều Anh ở Hưng Yên – 09729xx242 gửi lên. Khách hàng cho biết máy chủ HP được cấu hình Raid1 sử dụng 2 ổ cứng SAS 300GB. Do bị mất cấu hình Raid nên khách hàng không thể truy xuất được dữ l iệu. Sau 1 ngày toàn bộ data của khách hàng được phục hồi và gửi lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu máy chủ Sas 300GB mất cấu hình

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button