– Ngày 01/03/2019 khôi phục dữ liệu máy chủ IBM cho anh Long – O858965556. Máy chủ IBM được cấu hình Raid1, sử dụng 2 ổ cứng SAS 300GB. Anh Long cho biết máy chủ bị mất cấu hình Raid. Sau khi kiểm tra xác định được 1 ổ cứng bị hỏng từ lâu, ổ còn lại bị lỗi đầu đọc. Dữ liệu của anh Long được chúng tôi phục hồi lại thành công và bàn giao lại sau 1 ngày.

9131 Sas 300GB Raid1

5/5 - (4 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button