– Ngày 24/4/2017 lấy dữ liệu raid5 cho anh Dũng – O913575426. Máy chủ HP chạy 3 ổ cứng SAS 146GB model: DGO146BALVN do máy chủ bị bị hỏng nên khách hàng không đọc được dữ liệu ra. Chúng tôi đã cứu dữ Sever chạy Raid 5 thành công sau 1 ngày làm việc

6265 SAS 146GB Raid 5 mất cấu hình raid

4.5/5 - (2 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button