Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu ổ cứng laptop 500GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 14/5/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Cường – 0902066889. Ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW. Hiện tượng ổ cứng không hoạt động. Công ty tiến hành kiểm tra xác định nguyên nhân hỏng 1/2 đầu từ. Dữ liệu được chúng tôi phục hồi và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD5000LMVW

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *