Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu hdd laptop Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd laptop Western 500GB hỏng đầu từ

– Ngày 2/3/2016 lấy lại dữ liệu hdd laptop cho khách hàng – 0988355980. Ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000LPVX.  Tình trạng máy tính không nhận ổ cứng. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ. Chúng tôi tiến hành khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD5000LPVX

Lấy lại dữ liệu hdd laptop Western 500GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *