Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu hdd laptop Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd laptop Western 500GB hỏng đầu từ

Lấy lại dữ liệu hdd laptop Western 500GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 2/3/2016 lấy lại dữ liệu hdd laptop cho khách hàng – 0988355980. Ổ cứng laptop Western 500GB model: WD5000LPVX.  Tình trạng máy tính không nhận ổ cứng. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ. Chúng tôi tiến hành khôi phục toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu WD5000LPVX

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *