Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop toshiba 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop toshiba 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop toshiba 250GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

– Ngày 21/4/2016 cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Kiện – 0904108291. Ổ cứng laptop Toshiba 250GB model: MK2565GSXV. Hiện tượng ổ cứng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu MK2565GSXV

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *