Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Cứu dữ liệu ổ cứng laptop toshiba 250GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop toshiba 250GB hỏng đầu từ

– Ngày 21/4/2016 cứu dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Kiện – 0904108291. Ổ cứng laptop Toshiba 250GB model: MK2565GSXV. Hiện tượng ổ cứng không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định ổ cứng hỏng đầu từ. Sau 1 ngày chúng tôi đã phục hồi toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu MK2565GSXV

Cứu dữ liệu ổ cứng laptop toshiba 250GB hỏng đầu từ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *