Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

– Ngày 17/3/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hiệp -0979977725. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HDS721050CLA662. Hiện tượng ổ cứng không nhìn thấy phân vùng dữ liệu, tất cả phân vùng bị unallocated. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã tiến hành lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu HDS721050CLA662

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *