Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB

Lấy lại dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB
Xin mời bình chọn!

– Ngày 17/3/2016 lấy lại dữ liệu ổ cứng cho anh Hiệp -0979977725. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HDS721050CLA662. Hiện tượng ổ cứng không nhìn thấy phân vùng dữ liệu, tất cả phân vùng bị unallocated. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã tiến hành lấy lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

lấy lại dữ liệu HDS721050CLA662

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *