Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu hdd cho laptop Hitachi 500GB

Phục hồi dữ liệu hdd cho laptop Hitachi 500GB

Phục hồi dữ liệu hdd cho laptop Hitachi 500GB
Xin mời bình chọn!

– Ngày 11/5/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Biên – 0968980738. Ổ cứng Hitachi 500GB bị hỏng đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu Hitachi 500GB

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *