Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Phục hồi dữ liệu hdd cho laptop Hitachi 500GB

Phục hồi dữ liệu hdd cho laptop Hitachi 500GB

– Ngày 11/5/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Biên – 0968980738. Ổ cứng Hitachi 500GB bị hỏng đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu Hitachi 500GB

Phục hồi dữ liệu hdd cho laptop Hitachi 500GB
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

khôi phục dữ liệu ổ cứng Hitachii 500GB

Khách hàng phục hồi dữ liệu ổ cứng ngày 09/10/2017

– Ngày 9/10/2017 cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nguyệt ở Thái Nguyên – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *