– Ngày 29/4/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho Anh Vũ – 0989993111. Ổ cứng Hitachi 320GB. Nguyên nhân do khôi phục cài đặt gốc mất dữ liệu, các phân vùng bị gộp lại, khách hàng chia lại. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu Hitachi 320GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button