– Ngày 22/2/2016 phục hồi dữ liệu hdd laptop cho anh Huy – 0918247164. Ổ cứng laptop Western model: WD5000BEVT. Ổ cứng trong tình trạng không nhận, cắm vào máy treo đơ. Sau khi xác định nguyên nhân ổ cứng bị lỗi đầu từ. Chúng tôi tiền hành khôi phục và bàn giao lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button