Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop WD 500GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop WD 500GB

Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop WD 500GB
Xin mời bình chọn!

–  Ngày 13/5/2016 khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho khách hàng – 0913095456. Ổ cứng Western 500GB model:  WD5000LPVT. Hiện tượng không nhận. Công ty tiến hành kiểm tra ổ cứng bị hỏng cơ. Toàn bộ dữ liệu của khách hàng được chúng tôi phục hồi và bàn giao sau 1 ngày.

khoi phuc du lieu WD5000LPVT

About Phạm Duyên

Check Also

Cứu dữ liệu ổ cứng tháng 5

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 2017

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 05 năm 20174.9 (98.18%) 11 votes – …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *