– Ngày 12/4/2016 phục hồi dữ liệu hdd laptop cho anh Hiếu – 0937736996. Ổ cứng laptop Segate 320GB model: ST9320325AS. Ổ cứng có hiện tượng cắm vào máy tính không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng 1/3 đầu từ. Theo yêu cầu của khách hàng chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu ST9320325AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button