Ngày 7/12/2018 cứu dữ liệu Nguyễn Ngọc Vũ có tiếp nhận khôi phục dữ liệu máy chủ cho khách hàng – 09855xx788. Được biết máy chủ cấu hình Raid1 sử dụng 2 ổ cứng SAS 600GB bị mất dữ liệu do đã xóa Raid và đã build lại Raid mới. Sau 4h xử lý toàn bộ dữ liệu của khách hàng được khôi phục thành công.

8771 SAS 600GB Raid1

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button