Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu Hdd Samsung 320GB Recover nhầm

Khôi phục dữ liệu Hdd Samsung 320GB Recover nhầm

– Ngày 24/5/2016 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Nam – 01663762520. Ổ cứng Samsung laptop 320GB model: HM321HI. Ổ cứng của khách hàng bị mất dữ liệu do khách hàng chạy Recover gộp ổ, khách hàng đã can thiệp chạy phần mềm nhưng không thành công. Dữ liệu đã được khôi phục và bà giao lại cho khách hàng trong ngày.

khôi phục dữ liệu HM321HI

Khôi phục dữ liệu Hdd Samsung 320GB Recover nhầm
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *