Home / Khách hàng cứu dữ liệu / Khôi phục dữ liệu hdd Hitachi 500GB lỗi 1/4 đầu từ

Khôi phục dữ liệu hdd Hitachi 500GB lỗi 1/4 đầu từ

– Ngày 28/5/2016 khôi phục dữ liệu hdd cho anh Khuê – 0913588355. Ổ cứng Hitachi 500GB model: HTS547550A9E384. Theo mô tả của khách hàng ổ cứng đột nhiên không nhận khi đang ghost. Nguyên nhân lỗi 1/4 đầu từ. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu của khách hàng được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

khôi phục dữ liệu HTS547550A9E384

Khôi phục dữ liệu hdd Hitachi 500GB lỗi 1/4 đầu từ
Xin mời bình chọn!

About Phạm Duyên

Check Also

cứu dữ liệu hdd tháng 6 năm 2017

Khôi phục dữ liệu ổ cứng tháng 06 năm 2017

– Ngày 30/6/2017 Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Sơn – O982699672. Ổ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *