Ngày 19/12/2022 cứu lại được dữ liệu cho anh Minh – 0906 272 5xx – Server lắp ráp bị virus mã hóa.
14319-Server lắp ráp
Ngày 19/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Toản – 0917 221 9xx – Ổ cứng seagate model ST3500414CS đầu từ lỗi.
14396-ST3500414CS
Ngày 19/12/2022 lấy lại được dữ liệu cho chị Nhung – 0904 562 9xx – Thẻ nhớ Kingston 4G bị lỗi.
20221221-The-nho-Kingston-4G
Ngày 20/12/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Biển – 0937 675 8xx – Ổ cứng Toshiba MQ01ABD100 bị chết cơ.
20221220-MQ01ABD100
Ngày 20/12/2022 lấy lại được data cho anh Thành – 0987 386 2xx – Ổ cứng seagate model ST500LT012 đầu từ lỗi.
20221220-ST500LT012
Ngày 20/12/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho anh – Tài 0934 488 0xx – Ổ cứng western WD62PURZ ổ treo, không nhận ổ.
14397-WD62PURZ
Ngày 20/12/2022 phục hỏi lại dữ liệu cho anh Mạnh – 0342 827 7xx – Ổ cứng WD model WD5000BPVT đầu từ lỗi.
14398-WD5000BPVT
Ngày 21/12/2022 cứu được dữ liệu cho anh Ngọc – 0967 718 1xx – Ổ cứng seagate ST250DM000 đầu đọc lỗi.
20221221-ST250DM000
Ngày 21/12/2022 khôi phục lại được data co anh Thực – 0986 866 3xx – Ổ cứng SSD Kingston 120G chip lỗi.
14400-SSD-Kingston-120G
Ngày 21/12/2022 lấy lại được dữ liệu cho anh Dũng – 0914 198 7xx – Ổ cứng seagate ST3250310CS đầu từ hỏng.
14402-ST3250310CS
Ngày 22/12/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Diệu – 0949 636 1xx – Ổ cứng western model WD2500AAKX đầu từ lỗi.
202212-22WD2500AAKX
Ngày 22/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Thành – 0906 274 4xx – ổ cứng seagate ST1000LM035 ghost nhầm mất dữ liệu.
14405-ST1000LM035
Ngày 22/12/2022 lấy lại được data cho anh Quân – 0935 351 3xx – Ổ cứng Samsung HD502HJ chết cơ.
14406-HD502HJ
Ngày 23/12/2022 phục hồi lại được dữ liệu cho anh Tý – 0904 270 0xx- Ổ cứng western model WD5000AAKX chết cơ.
14394-WD5000AAKX
Ngày 23/12/2022 khôi phục lại dữ liệu cho anh Thế Anh – 0335 661 1xx – Ôe cứng Samsung model HD253GJ đầu từ lỗi.
14408-HD253GJ
Ngày 24/12/2022 cứu lại được dữ liệu cho chị Huyền – 0972 520 5xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA100 đầu từ hỏng.
14389-DT01ACA100
Ngày 24/12/2022 lấy lại được dữ liệu cho anh Hiếu – 0913 233 6xx – Ổ cứng Samsung M320MBB chết cơ.
14395-M320MBB-Samsung
Ngày 24/12/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Hà – 0946 302 0xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA100 mất dữ liệu trong ổ E.
14413-DT01ACA100

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button