Ngày 01/10/2022 khôi phục lại data cho em Thắng – 0934 593 3xx – Ổ cứng Western WD10JMVW bị chết cơ.
14082-WD10JMVW
Ngày 01/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho anh Thành – 0941 122 6xx – Ổ cứng Western model WD5000AUDX ổ bad nặng, đầu từ kém.
14139-WD5000AUDX
Ngày 01/10/2022 phục hồi dữ liệu cho anh Hà – 0399 155 6xx – Nas Synology bị Virus mã hóa.
14141-Nas-Synology
Ngày 03/10/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Hoàng – 0378 120 7xx – Ổ cứng Seagate ST500DM009 đầu đọc lỗi.
14141-Nas-Synology
Ngày 03/10/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Tuấn – 0917 322 0xx – Ổ cứng Seagate model ST5000DM002 ổ bad nặng, đầu từ kém.
14149-ST5000DM002
Ngày 04/10/2022 lấy lại dữ liệu cho chị Kiều Anh – 0915 486 5xx – Box seagate 1T Format, copy đè dữ liệu.
20220930-Box-seagate-1T
Ngày 04/10/2022 phục hồi dữ liệu cho em Nghĩa – 0399 951 5xx – Thẻ 32G xoá nhầm dữ liệu, đã ghi đè.

Ngày 05/10/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho anh Thanh – 0904 092 2xx – Ổ cứng Seagate model ST1000LM035 đầu từ lỗi.
14020-ST1000LM035
Ngày 05/10/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Thắng – 0983 306 7xx – Ổ cứng WD model WD5000BMVW chết cơ.
14118-WD5000BMVW
Ngày 05/10/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Hòa – 0906 113 1xx – Ổ cứng Western WD800JD lỗi đầu từ.
20220927-WD800JD
Ngày 06/10/2022 phục hồi lại dữ liệu cho chị Hương – 0919 646 3xx – Ổ cứng Toshiba model DT01CAC100 chết cơ.
20220914-DT01CAC100
Ngày 06/10/2022 khôi phục lại data cho chị Thu – 0394 895 5xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACA100 đầu từ lỗi.
20220926-DT01ACA100
Ngày 07/10/2022 lấy lại dữ liệu cho em Huy – 0903 451 4xx – Ổ cứng Seagate model WD40EZRZ mất dữ liệu.
14128-WD40EZRZ
Ngày 07/10/2022 lấy lại dữ liệu cho chị Thoáng – 0936 310 2xx – Ổ cứng Western WD5000AZLX chết cơ.
14155-WD5000AZLX
Ngày 08/10/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho anh Hà – 0978 009 9xx – Ổ cứng Seagate ST3250310CS chết cơ.
20220929-ST3250310CS
Ngày 08/10/2022 phục hồi lại data cho anh Đông – 0984 954 0xx – Laptop Dell M4800 bị Virus mã hóa.
14152-Laptop-Dell-M4800

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button