Ngày 19/9/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Nhật Anh – 0974 512 7xx – Ổ cứng Toshiba DT01ACAA10 đầu từ lỗi.
14048-DT01ACAA100
Ngày 19/9/2022 phục hồi lại dữ liệu cho em Chính – 0974 667 2xx – Ổ cứng Seagate model ST2000DM008 đầu từ hỏng.
14053-ST2000DM008
Ngày 19/9/2022 khôi phục lại data cho anh Đức – 0911 911 6xx – Ổ cứng Seagate ST500DM002 chết cơ.
14083-ST500DM002
Ngày 19/9/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Tú – 0949 408 8xx – Case lắp ráp bị Virus mã hóa.
14088-Case-lap-rap
Ngày 20/9/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Nhật Anh- 0974 512 7xx – Ổ cứng Toshiba model DT01ACAA100 chết cơ.
14048-DT01ACAA100
Ngày 20/9/2022 khôi phục dữ liệu cho anh Thông – 0912 585 8xx – Ổ cứng SSD X100 120G ổ hỏng, chip lỗi.
14094-SSD-X100-120G
Ngày 20/9/2022 phục hồi lại data cho anh Thắng – 0979 411 4xx – Ổ cứng Seagate model ST500VT000 chết cơ.
14101-ST500VT000
Ngày 20/9/2022 khôi phục lại được dữ liệu cho anh Vinh – 0967 226 1xx – Box seagate 1T Format mất nhầm, mất dữ liệu.
14106-Box-seagate-1T
Ngày 21/9/2022 phục hồi dữ liệu cho chị Ngoan – 0984 364 3xx – Ổ cứng Seagate ST500DM002 chết cơ.
14104-ST500DM002
Ngày 21/9/2022 cứu lại dữ liệu cho Bác Hoan – 0913 212 7xx – Ổ cứng Seagate model ST3500820AS đầu từ lỗi.
14109-ST3500820AS
Ngày 22/9/2022 lấy lại dữ liệu cho anh Tân – 0917 327 3xx – Ổ cứng Samsung model HD16HJ không nhận ổ, kêu kẹt kẹt, chết cơ.
14080-HD16HJ
Ngày 22/9/2022 khôi phục lại data cho em Dương – 0969 041 4xx – Ổ cứng Seagate model ST500LT012 đầu từ lỗi.
14102-ST500LT012
Ngày 23/9/2022 phục hồi lại dữ liệu cho em Tùng – 0988 316 0xx – Ổ cứng WD model WD10SMZW ổ không nhận, lỗi đầu từ.
13848-WD10SMZW
Ngày 23/9/2022 phục hồi lại data cho anh Hiệp – 0966 410 7xx – Ổ cứng WD model WD2500AAKX chết cơ.
14021-WD2500AAKX
Ngày 23/9/2022 cứu lại dữ liệu cho anh Hiếu 0964 933 6xx – Ổ cứng Western model WD5000AZLX đầu từ lỗi.
14095-WD5000AZLX
Ngày 24/9/2022 khôi phục lại data cho anh Linh – 0343 935 0xx – Ổ cứng Western WD1600AAJS đầu từ lỗi.
14110-WD1600AAJS
Ngày 24/9/2022 lấy lại dữ liệu cho em Hòa – 0973 811 7xx – Ổ SSD Kingston 240G chip lỗi.
14113-Kingston-240G

5/5 - (1 vote)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Call Now Button